Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hosťovce
Tok:Bodva
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 330 cm 330 cm

Hosťovce - Bodva

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hosťovce - Bodva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2021 21:45 1286.6
28.11.2021 21:30 1286.6
28.11.2021 21:15 1276.6
28.11.2021 21:00 1276.5
28.11.2021 20:45 1276.5
28.11.2021 20:30 1276.5
28.11.2021 20:15 1276.5
28.11.2021 20:00 1276.4
28.11.2021 19:45 1266.4
28.11.2021 19:00 1266.4
28.11.2021 18:00 1256.5
28.11.2021 17:00 1236.5
28.11.2021 16:00 1236.6
28.11.2021 15:00 1226.7
28.11.2021 14:00 1216.7
28.11.2021 13:00 1206.6
28.11.2021 12:00 1196.5
28.11.2021 11:00 1196.4
28.11.2021 10:00 1196.2
28.11.2021 09:00 1186.1
28.11.2021 08:00 1186
28.11.2021 07:00 1185.9
28.11.2021 06:00 1195.8
28.11.2021 05:00 1195.8
28.11.2021 04:00 1185.8
28.11.2021 03:00 1195.9
28.11.2021 02:00 1195.9
28.11.2021 01:00 1185.9
28.11.2021 00:00 1185.9
27.11.2021 23:00 1185.9
27.11.2021 22:00 1195.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )