Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hosťovce
Tok:Bodva
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 330 cm 330 cm

Hosťovce - Bodva

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hosťovce - Bodva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.9.2023 01:15 12716.3
26.9.2023 01:00 12716.3
26.9.2023 00:45 12616.3
26.9.2023 00:30 12716.3
26.9.2023 00:15 12616.4
26.9.2023 00:00 12616.4
25.9.2023 23:45 12616.4
25.9.2023 23:30 12616.4
25.9.2023 23:15 12716.4
25.9.2023 23:00 12716.4
25.9.2023 22:45 12616.4
25.9.2023 22:30 12716.4
25.9.2023 22:15 12716.4
25.9.2023 22:00 12716.4
25.9.2023 21:45 12716.4
25.9.2023 21:30 12716.4
25.9.2023 21:15 12816.4
25.9.2023 21:00 12716.5
25.9.2023 20:45 12816.5
25.9.2023 20:30 12716.5
25.9.2023 20:15 12716.5
25.9.2023 20:00 12716.5
25.9.2023 19:45 12816.6
25.9.2023 19:30 12716.6
25.9.2023 19:15 12816.6
25.9.2023 19:00 12816.6
25.9.2023 18:45 12816.7
25.9.2023 18:30 12816.7
25.9.2023 18:15 12816.7
25.9.2023 18:00 12816.7
25.9.2023 17:45 12816.7
25.9.2023 17:30 12716.8
25.9.2023 17:15 12716.8
25.9.2023 17:00 12716.8
25.9.2023 16:45 12816.8
25.9.2023 16:30 12816.8
25.9.2023 16:15 12916.8
25.9.2023 16:00 12816.7
25.9.2023 15:45 12816.7
25.9.2023 15:30 12916.7
25.9.2023 15:15 12916.6
25.9.2023 15:00 12816.6
25.9.2023 14:45 12816.5
25.9.2023 14:30 12816.5
25.9.2023 14:15 12816.4
25.9.2023 14:00 12816.3
25.9.2023 13:45 12816.2
25.9.2023 13:30 12916.1
25.9.2023 13:15 12816
25.9.2023 13:00 12815.9
25.9.2023 12:45 12815.8
25.9.2023 12:30 12915.7
25.9.2023 12:15 12915.6
25.9.2023 12:00 12815.5
25.9.2023 11:45 12815.4
25.9.2023 11:30 12915.4
25.9.2023 11:15 12915.3
25.9.2023 11:00 12915.3
25.9.2023 10:45 12915.2
25.9.2023 10:30 12815.1
25.9.2023 10:15 12915.1
25.9.2023 10:00 12915
25.9.2023 09:45 12915
25.9.2023 09:30 12915
25.9.2023 09:15 12914.9
25.9.2023 09:00 12914.9
25.9.2023 08:45 12914.9
25.9.2023 08:30 12914.9
25.9.2023 08:15 13014.9
25.9.2023 08:00 12914.9
25.9.2023 07:45 13014.9
25.9.2023 07:30 13014.9
25.9.2023 07:15 12914.9
25.9.2023 07:00 13014.9
25.9.2023 06:45 13014.9
25.9.2023 06:30 13015
25.9.2023 06:15 13015
25.9.2023 06:00 12915
25.9.2023 05:45 12915.1
25.9.2023 05:30 12915.1
25.9.2023 05:15 12915.1
25.9.2023 05:00 12915.2
25.9.2023 04:45 12915.2
25.9.2023 04:30 13015.2
25.9.2023 04:15 12915.2
25.9.2023 04:00 12915.2
25.9.2023 03:45 12915.2
25.9.2023 03:30 12815.2
25.9.2023 03:15 12915.2
25.9.2023 03:00 13015.3
25.9.2023 02:45 13015.2
25.9.2023 02:30 13015.3
25.9.2023 02:15 13015.3
25.9.2023 02:00 13015.3
25.9.2023 01:45 13015.3
25.9.2023 01:30 13015.3
25.9.2023 01:15 13015.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-09-25 21:00:00UTC - HBV - 9065 - Hostovce (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )