Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Krásny Brod
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Krásny Brod - Laborec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Krásny Brod - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.5.2023 11:45 2713.8
29.5.2023 11:30 2813.7
29.5.2023 11:15 2713.5
29.5.2023 11:00 2813.4
29.5.2023 10:45 2813.3
29.5.2023 10:30 2813.2
29.5.2023 10:15 2813.1
29.5.2023 10:00 2813.1
29.5.2023 09:45 2813
29.5.2023 09:30 2812.9
29.5.2023 09:15 2812.9
29.5.2023 09:00 2812.9
29.5.2023 08:45 2812.8
29.5.2023 08:30 2812.8
29.5.2023 08:15 2812.8
29.5.2023 08:00 2812.8
29.5.2023 07:45 2812.8
29.5.2023 07:30 2812.8
29.5.2023 07:15 2712.9
29.5.2023 07:00 2712.9
29.5.2023 06:45 2713
29.5.2023 06:30 2713
29.5.2023 06:15 2713
29.5.2023 06:00 2713.1
29.5.2023 05:45 2713.2
29.5.2023 05:30 2713.3
29.5.2023 05:15 2713.3
29.5.2023 05:00 2713.4
29.5.2023 04:45 2713.5
29.5.2023 04:30 2713.6
29.5.2023 04:15 2713.6
29.5.2023 04:00 2713.7
29.5.2023 03:45 2713.8
29.5.2023 03:30 2713.9
29.5.2023 03:15 2714
29.5.2023 03:00 2714.1
29.5.2023 02:45 2714.1
29.5.2023 02:30 2814.2
29.5.2023 02:15 2814.3
29.5.2023 02:00 2814.4
29.5.2023 01:45 2814.5
29.5.2023 01:30 2814.5
29.5.2023 01:15 2814.6
29.5.2023 01:00 2814.7
29.5.2023 00:45 2814.8
29.5.2023 00:30 2814.9
29.5.2023 00:15 2814.9
29.5.2023 00:00 2815
28.5.2023 23:45 2815.1
28.5.2023 23:30 2815.2
28.5.2023 23:15 2815.3
28.5.2023 23:00 2815.3
28.5.2023 22:45 2815.4
28.5.2023 22:30 2815.5
28.5.2023 22:15 2815.6
28.5.2023 22:00 2815.6
28.5.2023 21:45 2815.7
28.5.2023 21:30 2815.8
28.5.2023 21:15 2815.9
28.5.2023 21:00 2815.9
28.5.2023 20:45 2816
28.5.2023 20:30 2816
28.5.2023 20:15 2816.1
28.5.2023 20:00 2816.1
28.5.2023 19:45 2816.2
28.5.2023 19:30 2816.2
28.5.2023 19:15 2816.3
28.5.2023 19:00 2816.3
28.5.2023 18:45 2816.3
28.5.2023 18:30 2816.3
28.5.2023 18:15 2816.3
28.5.2023 18:00 2816.4
28.5.2023 17:45 2816.4
28.5.2023 17:30 2816.3
28.5.2023 17:15 2816.4
28.5.2023 17:00 2816.3
28.5.2023 16:45 2816.3
28.5.2023 16:30 2816.2
28.5.2023 16:15 2816.1
28.5.2023 16:00 2816
28.5.2023 15:45 2815.9
28.5.2023 15:30 2815.8
28.5.2023 15:15 2815.7
28.5.2023 15:00 2815.5
28.5.2023 14:45 2815.3
28.5.2023 14:30 2815.2
28.5.2023 14:15 2815
28.5.2023 14:00 2814.8
28.5.2023 13:45 2814.6
28.5.2023 13:30 2814.4
28.5.2023 13:15 2814.3
28.5.2023 13:00 2814.1
28.5.2023 12:45 2813.9
28.5.2023 12:30 2813.7
28.5.2023 12:15 2813.5
28.5.2023 12:00 2813.4
28.5.2023 11:45 2813.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-05-29 03:00:00UTC - HBV - 9090 - Krasny_Brod (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )