Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jabloň
Tok:Výrava
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Jabloň - Výrava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jabloň - Výrava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 21:15 344.3
30.11.2021 21:00 354.3
30.11.2021 20:45 354.3
30.11.2021 20:30 354.3
30.11.2021 20:15 354.3
30.11.2021 20:00 354.3
30.11.2021 19:45 344.4
30.11.2021 19:30 354.4
30.11.2021 19:15 354.4
30.11.2021 19:00 354.4
30.11.2021 18:00 354.5
30.11.2021 17:00 354.6
30.11.2021 16:00 364.7
30.11.2021 15:00 374.7
30.11.2021 14:00 374.8
30.11.2021 13:00 384.6
30.11.2021 12:00 384.5
30.11.2021 11:00 334.4
30.11.2021 10:00 344.2
30.11.2021 09:00 354.2
30.11.2021 08:00 364.1
30.11.2021 07:00 364.2
30.11.2021 06:00 374.2
30.11.2021 05:00 384.3
30.11.2021 04:00 394.3
30.11.2021 03:00 404.3
30.11.2021 02:00 404.3
30.11.2021 01:00 414.4
30.11.2021 00:00 424.5
29.11.2021 23:00 434.6
29.11.2021 22:00 444.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )