Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jabloň
Tok:Výrava
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Jabloň - Výrava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jabloň - Výrava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.9.2023 00:00 1416.1
25.9.2023 23:45 1416.2
25.9.2023 23:30 1416.2
25.9.2023 23:15 1416.3
25.9.2023 23:00 1416.4
25.9.2023 22:45 1416.4
25.9.2023 22:30 1416.5
25.9.2023 22:15 1416.5
25.9.2023 22:00 1416.6
25.9.2023 21:45 1416.6
25.9.2023 21:30 1416.7
25.9.2023 21:15 1416.8
25.9.2023 21:00 1416.8
25.9.2023 20:45 1416.8
25.9.2023 20:30 1416.9
25.9.2023 20:15 1417
25.9.2023 20:00 1517
25.9.2023 19:45 1517.1
25.9.2023 19:30 1517.2
25.9.2023 19:15 1517.3
25.9.2023 19:00 1517.3
25.9.2023 18:45 1517.4
25.9.2023 18:30 1517.5
25.9.2023 18:15 1517.5
25.9.2023 18:00 1517.6
25.9.2023 17:45 1517.6
25.9.2023 17:30 1517.6
25.9.2023 17:15 1517.6
25.9.2023 17:00 1517.6
25.9.2023 16:45 1517.5
25.9.2023 16:30 1517.5
25.9.2023 16:15 1517.4
25.9.2023 16:00 1517.4
25.9.2023 15:45 1517.3
25.9.2023 15:30 1517.2
25.9.2023 15:15 1517.1
25.9.2023 15:00 1517
25.9.2023 14:45 1516.8
25.9.2023 14:30 1616.7
25.9.2023 14:15 1616.5
25.9.2023 14:00 1616.4
25.9.2023 13:45 1616.3
25.9.2023 13:30 1616.2
25.9.2023 13:15 1616
25.9.2023 13:00 1615.9
25.9.2023 12:45 1615.8
25.9.2023 12:30 1615.7
25.9.2023 12:15 1615.4
25.9.2023 12:00 1615.4
25.9.2023 11:45 1615.3
25.9.2023 11:30 1615.2
25.9.2023 11:15 1615
25.9.2023 11:00 1614.9
25.9.2023 10:45 1614.8
25.9.2023 10:30 1714.8
25.9.2023 10:15 1714.7
25.9.2023 10:00 1714.6
25.9.2023 09:45 1714.5
25.9.2023 09:30 1714.5
25.9.2023 09:15 1714.4
25.9.2023 09:00 1714.4
25.9.2023 08:45 1714.4
25.9.2023 08:30 1714.4
25.9.2023 08:15 1714.4
25.9.2023 08:00 1714.4
25.9.2023 07:45 1714.4
25.9.2023 07:30 1714.4
25.9.2023 07:15 1714.4
25.9.2023 07:00 1714.4
25.9.2023 06:45 1714.5
25.9.2023 06:30 1714.5
25.9.2023 06:15 1714.5
25.9.2023 06:00 1714.6
25.9.2023 05:45 1714.6
25.9.2023 05:30 1714.7
25.9.2023 05:15 1814.7
25.9.2023 05:00 1814.7
25.9.2023 04:45 1814.7
25.9.2023 04:30 1814.8
25.9.2023 04:15 1814.8
25.9.2023 04:00 1814.9
25.9.2023 03:45 1814.9
25.9.2023 03:30 1815
25.9.2023 03:15 1815
25.9.2023 03:00 1815
25.9.2023 02:45 1815.1
25.9.2023 02:30 1815.1
25.9.2023 02:15 1815.2
25.9.2023 02:00 1815.2
25.9.2023 01:45 1815.3
25.9.2023 01:30 1815.3
25.9.2023 01:15 1815.3
25.9.2023 01:00 1815.3
25.9.2023 00:45 1815.4
25.9.2023 00:30 1915.4
25.9.2023 00:15 1915.5
25.9.2023 00:00 1815.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )