Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Udavské
Tok:Udava
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Udavské - Udava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Udavské - Udava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.9.2023 02:15 5716.6
26.9.2023 02:00 5716.6
26.9.2023 01:45 5716.6
26.9.2023 01:30 5716.7
26.9.2023 01:15 5716.7
26.9.2023 01:00 5716.8
26.9.2023 00:45 5716.8
26.9.2023 00:30 5716.8
26.9.2023 00:15 5716.9
26.9.2023 00:00 5717
25.9.2023 23:45 5717.1
25.9.2023 23:30 5717.1
25.9.2023 23:15 5717.2
25.9.2023 23:00 5717.3
25.9.2023 22:45 5717.4
25.9.2023 22:30 5717.4
25.9.2023 22:15 5717.6
25.9.2023 22:00 5717.6
25.9.2023 21:45 5717.8
25.9.2023 21:30 5717.8
25.9.2023 21:15 5717.9
25.9.2023 21:00 5718
25.9.2023 20:45 5718.1
25.9.2023 20:30 5718.2
25.9.2023 20:15 5718.3
25.9.2023 20:00 5718.4
25.9.2023 19:45 5718.5
25.9.2023 19:30 5718.7
25.9.2023 19:15 5718.8
25.9.2023 19:00 5718.9
25.9.2023 18:45 5718.9
25.9.2023 18:30 5719
25.9.2023 18:15 5719.1
25.9.2023 18:00 5719.2
25.9.2023 17:45 5719.2
25.9.2023 17:30 5719.3
25.9.2023 17:15 5719.3
25.9.2023 17:00 5719.3
25.9.2023 16:45 5719.4
25.9.2023 16:30 5719.4
25.9.2023 16:15 5719.4
25.9.2023 16:00 5719.5
25.9.2023 15:45 5719.6
25.9.2023 15:30 5719.6
25.9.2023 15:15 5719.7
25.9.2023 15:00 5719.8
25.9.2023 14:45 5719.9
25.9.2023 14:30 5719.8
25.9.2023 14:15 5719.7
25.9.2023 14:00 5719.7
25.9.2023 13:45 5719.8
25.9.2023 13:30 5719.9
25.9.2023 13:15 5719.9
25.9.2023 13:00 5720.1
25.9.2023 12:45 5720.1
25.9.2023 12:30 5720.2
25.9.2023 12:15 5720.1
25.9.2023 12:00 5719.9
25.9.2023 11:45 5719.3
25.9.2023 11:30 5718.5
25.9.2023 11:15 5718
25.9.2023 11:00 5717.9
25.9.2023 10:45 5717.8
25.9.2023 10:30 5717.8
25.9.2023 10:15 5717.7
25.9.2023 10:00 5717.6
25.9.2023 09:45 5717
25.9.2023 09:30 5716.2
25.9.2023 09:15 5715.7
25.9.2023 09:00 5715.3
25.9.2023 08:45 5715
25.9.2023 08:30 5714.9
25.9.2023 08:15 5714.8
25.9.2023 08:00 5714.7
25.9.2023 07:45 5714.7
25.9.2023 07:30 5714.7
25.9.2023 07:15 5714.7
25.9.2023 07:00 5714.7
25.9.2023 06:45 5714.8
25.9.2023 06:30 5714.8
25.9.2023 06:15 5714.9
25.9.2023 06:00 5714.9
25.9.2023 05:45 5715
25.9.2023 05:30 5715
25.9.2023 05:15 5715.1
25.9.2023 05:00 5715.1
25.9.2023 04:45 5715.1
25.9.2023 04:30 5715.1
25.9.2023 04:15 5715.2
25.9.2023 04:00 5715.2
25.9.2023 03:45 5715.3
25.9.2023 03:30 5715.3
25.9.2023 03:15 5715.3
25.9.2023 03:00 5715.3
25.9.2023 02:45 5715.4
25.9.2023 02:30 5715.4
25.9.2023 02:15 5715.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )