Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Snina
Tok:Cirocha
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Snina - Cirocha

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Snina - Cirocha
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.5.2023 10:45 6710.8
29.5.2023 10:30 6710.8
29.5.2023 10:15 6710.8
29.5.2023 10:00 6710.8
29.5.2023 09:45 6710.8
29.5.2023 09:30 6710.8
29.5.2023 09:15 6710.8
29.5.2023 09:00 6710.8
29.5.2023 08:45 6710.9
29.5.2023 08:30 6710.9
29.5.2023 08:15 6710.9
29.5.2023 08:00 6610.9
29.5.2023 07:45 6611
29.5.2023 07:30 6611
29.5.2023 07:15 6611
29.5.2023 07:00 6611.1
29.5.2023 06:45 6611.1
29.5.2023 06:30 6611.2
29.5.2023 06:15 6611.2
29.5.2023 06:00 6611.3
29.5.2023 05:45 6611.3
29.5.2023 05:30 6611.4
29.5.2023 05:15 6611.5
29.5.2023 05:00 6611.5
29.5.2023 04:45 6611.6
29.5.2023 04:30 6611.6
29.5.2023 04:15 6611.7
29.5.2023 04:00 6611.8
29.5.2023 03:45 6711.9
29.5.2023 03:30 6611.9
29.5.2023 03:15 6611.9
29.5.2023 03:00 6612
29.5.2023 02:45 6612.1
29.5.2023 02:30 6612.1
29.5.2023 02:15 6612.2
29.5.2023 02:00 6612.2
29.5.2023 01:45 6612.2
29.5.2023 01:30 6612.3
29.5.2023 01:15 6612.3
29.5.2023 01:00 6612.3
29.5.2023 00:45 6612.3
29.5.2023 00:30 6612.4
29.5.2023 00:15 6612.4
29.5.2023 00:00 6612.4
28.5.2023 23:45 6612.4
28.5.2023 23:30 6612.4
28.5.2023 23:15 6612.4
28.5.2023 23:00 6612.4
28.5.2023 22:45 6612.4
28.5.2023 22:30 6612.4
28.5.2023 22:15 6612.4
28.5.2023 22:00 6612.3
28.5.2023 21:45 6612.3
28.5.2023 21:30 6612.3
28.5.2023 21:15 6612.3
28.5.2023 21:00 6612.3
28.5.2023 20:45 6612.3
28.5.2023 20:30 6612.2
28.5.2023 20:15 6612.2
28.5.2023 20:00 6612.2
28.5.2023 19:45 6612.1
28.5.2023 19:30 6612.1
28.5.2023 19:15 6612
28.5.2023 19:00 6612
28.5.2023 18:45 6611.9
28.5.2023 18:30 6611.9
28.5.2023 18:15 6611.8
28.5.2023 18:00 6611.8
28.5.2023 17:45 6611.7
28.5.2023 17:30 6611.7
28.5.2023 17:15 6611.6
28.5.2023 17:00 6611.6
28.5.2023 16:45 6611.5
28.5.2023 16:30 6611.4
28.5.2023 16:15 6611.4
28.5.2023 16:00 6711.3
28.5.2023 15:45 6611.3
28.5.2023 15:30 6711.2
28.5.2023 15:15 6711.1
28.5.2023 15:00 6711.1
28.5.2023 14:45 6711.1
28.5.2023 14:30 6711
28.5.2023 14:15 6711
28.5.2023 14:00 6710.9
28.5.2023 13:45 6710.9
28.5.2023 13:30 6710.8
28.5.2023 13:15 6710.8
28.5.2023 13:00 6710.7
28.5.2023 12:45 6710.7
28.5.2023 12:30 6710.6
28.5.2023 12:15 6710.6
28.5.2023 12:00 6710.6
28.5.2023 11:45 6710.6
28.5.2023 11:30 6710.5
28.5.2023 11:15 6710.5
28.5.2023 11:00 6710.5
28.5.2023 10:45 6710.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )