Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Snina
Tok:Cirocha
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Snina - Cirocha

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Snina - Cirocha
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 22:00 615.6
30.11.2021 21:45 615.6
30.11.2021 21:30 615.6
30.11.2021 21:15 615.6
30.11.2021 21:00 615.6
30.11.2021 20:45 615.6
30.11.2021 20:30 615.6
30.11.2021 20:15 625.6
30.11.2021 20:00 625.6
30.11.2021 19:00 625.7
30.11.2021 18:00 625.7
30.11.2021 17:00 625.7
30.11.2021 16:00 625.7
30.11.2021 15:00 635.7
30.11.2021 14:00 635.7
30.11.2021 13:00 635.7
30.11.2021 12:00 635.7
30.11.2021 11:00 645.8
30.11.2021 10:00 645.8
30.11.2021 09:00 645.8
30.11.2021 08:00 655.8
30.11.2021 07:00 655.9
30.11.2021 06:00 665.9
30.11.2021 05:00 666
30.11.2021 04:00 676
30.11.2021 03:00 676.1
30.11.2021 02:00 686.1
30.11.2021 01:00 696.2
30.11.2021 00:00 696.2
29.11.2021 23:00 706.2
29.11.2021 22:00 716.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )