Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Humenné
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Humenné - Laborec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Humenné - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.5.2023 03:30 10117.3
30.5.2023 03:15 10117.3
30.5.2023 03:00 10117.4
30.5.2023 02:45 10117.4
30.5.2023 02:30 10117.4
30.5.2023 02:15 10117.5
30.5.2023 02:00 10117.5
30.5.2023 01:45 10117.5
30.5.2023 01:30 10117.6
30.5.2023 01:15 10117.6
30.5.2023 01:00 10117.7
30.5.2023 00:45 10117.7
30.5.2023 00:30 10117.7
30.5.2023 00:15 10117.8
30.5.2023 00:00 10117.8
29.5.2023 23:45 10117.8
29.5.2023 23:30 10117.9
29.5.2023 23:15 10117.9
29.5.2023 23:00 10117.9
29.5.2023 22:45 10118
29.5.2023 22:30 10118
29.5.2023 22:15 10118
29.5.2023 22:00 10118
29.5.2023 21:45 10118.1
29.5.2023 21:30 10118.1
29.5.2023 21:15 10118.1
29.5.2023 21:00 10118.1
29.5.2023 20:45 10118.1
29.5.2023 20:30 10118.1
29.5.2023 20:15 10118.1
29.5.2023 20:00 10118.1
29.5.2023 19:45 10118
29.5.2023 19:30 10118
29.5.2023 19:15 10118
29.5.2023 19:00 10117.9
29.5.2023 18:45 10117.8
29.5.2023 18:30 10117.7
29.5.2023 18:15 10117.5
29.5.2023 18:00 10217.4
29.5.2023 17:45 10217.3
29.5.2023 17:30 10217.2
29.5.2023 17:15 10217
29.5.2023 17:00 10217
29.5.2023 16:45 10216.9
29.5.2023 16:30 10216.8
29.5.2023 16:15 10216.8
29.5.2023 16:00 10216.7
29.5.2023 15:45 10216.7
29.5.2023 15:30 10216.6
29.5.2023 15:15 10216.6
29.5.2023 15:00 10216.6
29.5.2023 14:45 10216.5
29.5.2023 14:30 10216.5
29.5.2023 14:15 10216.5
29.5.2023 14:00 10216.4
29.5.2023 13:45 10216.4
29.5.2023 13:30 10216.4
29.5.2023 13:15 10116.3
29.5.2023 13:00 10216.2
29.5.2023 12:45 10116.2
29.5.2023 12:30 10216.2
29.5.2023 12:15 10216.2
29.5.2023 12:00 10216.1
29.5.2023 11:45 10116
29.5.2023 11:30 10216
29.5.2023 11:15 10215.9
29.5.2023 11:00 10215.9
29.5.2023 10:45 10215.8
29.5.2023 10:30 10215.8
29.5.2023 10:15 10215.8
29.5.2023 10:00 10215.8
29.5.2023 09:45 10215.8
29.5.2023 09:30 10215.8
29.5.2023 09:15 10215.8
29.5.2023 09:00 10215.8
29.5.2023 08:45 10215.8
29.5.2023 08:30 10215.8
29.5.2023 08:15 10215.9
29.5.2023 08:00 10215.9
29.5.2023 07:45 10215.9
29.5.2023 07:30 10215.9
29.5.2023 07:15 10216
29.5.2023 07:00 10216
29.5.2023 06:45 10216
29.5.2023 06:30 10216
29.5.2023 06:15 10216
29.5.2023 06:00 10216.1
29.5.2023 05:45 10216.2
29.5.2023 05:30 10216.2
29.5.2023 05:15 10216.2
29.5.2023 05:00 10216.3
29.5.2023 04:45 10216.4
29.5.2023 04:30 10216.4
29.5.2023 04:15 10216.4
29.5.2023 04:00 10216.5
29.5.2023 03:45 10216.5
29.5.2023 03:30 10216.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )