Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Michalovce - Meďov
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 600 cm 600 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 700 cm 700 cm

Michalovce - Meďov - Laborec

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Michalovce - Meďov - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.5.2023 04:15 15113.2
30.5.2023 04:00 15113.2
30.5.2023 03:45 15113.2
30.5.2023 03:30 15113.2
30.5.2023 03:15 15113.2
30.5.2023 03:00 15113.2
30.5.2023 02:45 15113.2
30.5.2023 02:30 15113.2
30.5.2023 02:15 15113.2
30.5.2023 02:00 15113.2
30.5.2023 01:45 15113.2
30.5.2023 01:30 15113.2
30.5.2023 01:15 15113.2
30.5.2023 01:00 15113.2
30.5.2023 00:45 15113.2
30.5.2023 00:30 15113.2
30.5.2023 00:15 15013.2
30.5.2023 00:00 15013.2
29.5.2023 23:45 15013.2
29.5.2023 23:30 15013.2
29.5.2023 23:15 15013.2
29.5.2023 23:00 15013.2
29.5.2023 22:45 15013.2
29.5.2023 22:30 15013.2
29.5.2023 22:15 15013.2
29.5.2023 22:00 15013.2
29.5.2023 21:45 15013.2
29.5.2023 21:30 15013.2
29.5.2023 21:15 15113.2
29.5.2023 21:00 15113.2
29.5.2023 20:45 15113.2
29.5.2023 20:30 15113.2
29.5.2023 20:15 15113.2
29.5.2023 20:00 15113.2
29.5.2023 19:45 15113.2
29.5.2023 19:30 15113.2
29.5.2023 19:15 15113.2
29.5.2023 19:00 15113.2
29.5.2023 18:45 15113.2
29.5.2023 18:30 15113.2
29.5.2023 18:15 15113.2
29.5.2023 18:00 15113.2
29.5.2023 17:45 15113.2
29.5.2023 17:30 15113.2
29.5.2023 17:15 15113.2
29.5.2023 17:00 15113.2
29.5.2023 16:45 15113.2
29.5.2023 16:30 15113.2
29.5.2023 16:15 15113.2
29.5.2023 16:00 15113.2
29.5.2023 15:45 15113.1
29.5.2023 15:30 15113.1
29.5.2023 15:15 15113.2
29.5.2023 15:00 15113.2
29.5.2023 14:45 15113.2
29.5.2023 14:30 15113.2
29.5.2023 14:15 15113.1
29.5.2023 14:00 15113.1
29.5.2023 13:45 15113.1
29.5.2023 13:30 15113.1
29.5.2023 13:15 15113.1
29.5.2023 13:00 15113.1
29.5.2023 12:45 15113.1
29.5.2023 12:30 15113.1
29.5.2023 12:15 15113.1
29.5.2023 12:00 15113.1
29.5.2023 11:45 15113.1
29.5.2023 11:30 15113.1
29.5.2023 11:15 15113.1
29.5.2023 11:00 15113.1
29.5.2023 10:45 15113.1
29.5.2023 10:30 15113.1
29.5.2023 10:15 15113.1
29.5.2023 10:00 15113.1
29.5.2023 09:45 15113.1
29.5.2023 09:30 15113.1
29.5.2023 09:15 15113.1
29.5.2023 09:00 15113.1
29.5.2023 08:45 15113.1
29.5.2023 08:30 15113.1
29.5.2023 08:15 15113.1
29.5.2023 08:00 15113.1
29.5.2023 07:45 15113.1
29.5.2023 07:30 15113.1
29.5.2023 07:15 15113.1
29.5.2023 07:00 15113.1
29.5.2023 06:45 15113.1
29.5.2023 06:30 15113.1
29.5.2023 06:15 15113.1
29.5.2023 06:00 15113.1
29.5.2023 05:45 15113.1
29.5.2023 05:30 15113.1
29.5.2023 05:15 15113.1
29.5.2023 05:00 15113.1
29.5.2023 04:45 15113.1
29.5.2023 04:30 15113.1
29.5.2023 04:15 15113.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )