Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Ulič
Tok:Ulička
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 270 cm 270 cm

Ulič - Ulička

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ulič - Ulička
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 21:30 834.8
30.11.2021 21:15 844.8
30.11.2021 21:00 844.8
30.11.2021 20:45 844.9
30.11.2021 20:30 844.9
30.11.2021 20:15 844.9
30.11.2021 20:00 844.9
30.11.2021 19:45 844.9
30.11.2021 19:30 844.9
30.11.2021 19:00 855
30.11.2021 18:00 855
30.11.2021 17:00 855
30.11.2021 16:00 865.1
30.11.2021 15:00 865
30.11.2021 14:00 875
30.11.2021 13:00 875
30.11.2021 12:00 885
30.11.2021 11:00 884.9
30.11.2021 10:00 895
30.11.2021 09:00 905
30.11.2021 08:00 905
30.11.2021 07:00 915.1
30.11.2021 06:00 925.1
30.11.2021 05:00 935.1
30.11.2021 04:00 945.2
30.11.2021 03:00 945.2
30.11.2021 02:00 965.3
30.11.2021 01:00 975.3
30.11.2021 00:00 985.4
29.11.2021 23:00 995.4
29.11.2021 22:00 1005.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )