Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Ulič
Tok:Ulička
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 270 cm 270 cm

Ulič - Ulička

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ulič - Ulička
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.5.2023 02:15 4214
30.5.2023 02:00 4214
30.5.2023 01:45 4214.1
30.5.2023 01:30 4214.2
30.5.2023 01:15 4214.2
30.5.2023 01:00 4214.3
30.5.2023 00:45 4214.3
30.5.2023 00:30 4214.4
30.5.2023 00:15 4214.5
30.5.2023 00:00 4214.5
29.5.2023 23:45 4214.5
29.5.2023 23:30 4214.6
29.5.2023 23:15 4214.7
29.5.2023 23:00 4214.7
29.5.2023 22:45 4214.8
29.5.2023 22:30 4214.9
29.5.2023 22:15 4215
29.5.2023 22:00 4215
29.5.2023 21:45 4215.1
29.5.2023 21:30 4215.2
29.5.2023 21:15 4215.3
29.5.2023 21:00 4215.4
29.5.2023 20:45 4215.5
29.5.2023 20:30 4215.7
29.5.2023 20:15 4215.8
29.5.2023 20:00 4215.9
29.5.2023 19:45 4216
29.5.2023 19:30 4216.2
29.5.2023 19:15 4216.3
29.5.2023 19:00 4216.4
29.5.2023 18:45 4216.5
29.5.2023 18:30 4216.6
29.5.2023 18:15 4216.7
29.5.2023 18:00 4216.8
29.5.2023 17:45 4216.8
29.5.2023 17:30 4216.9
29.5.2023 17:15 4217
29.5.2023 17:00 4217.2
29.5.2023 16:45 4217.4
29.5.2023 16:30 4217.4
29.5.2023 16:15 4217.6
29.5.2023 16:00 4217.7
29.5.2023 15:45 4217.7
29.5.2023 15:30 4217.5
29.5.2023 15:15 4217.4
29.5.2023 15:00 4217.4
29.5.2023 14:45 4217.5
29.5.2023 14:30 4217.5
29.5.2023 14:15 4217.9
29.5.2023 14:00 4217.8
29.5.2023 13:45 4217.6
29.5.2023 13:30 4217.4
29.5.2023 13:15 4217.2
29.5.2023 13:00 4216.9
29.5.2023 12:45 4216.7
29.5.2023 12:30 4216.4
29.5.2023 12:15 4216.1
29.5.2023 12:00 4215.9
29.5.2023 11:45 4215.6
29.5.2023 11:30 4215.4
29.5.2023 11:15 4215
29.5.2023 11:00 4214.7
29.5.2023 10:45 4214.5
29.5.2023 10:30 4214.3
29.5.2023 10:15 4214
29.5.2023 10:00 4213.8
29.5.2023 09:45 4213.7
29.5.2023 09:30 4213.6
29.5.2023 09:15 4213.5
29.5.2023 09:00 4213.3
29.5.2023 08:45 4213.1
29.5.2023 08:30 4213
29.5.2023 08:15 4213
29.5.2023 08:00 4212.9
29.5.2023 07:45 4212.9
29.5.2023 07:30 4212.8
29.5.2023 07:15 4212.8
29.5.2023 07:00 4212.8
29.5.2023 06:45 4212.8
29.5.2023 06:30 4212.8
29.5.2023 06:15 4212.8
29.5.2023 06:00 4212.9
29.5.2023 05:45 4212.9
29.5.2023 05:30 4213
29.5.2023 05:15 4213
29.5.2023 05:00 4213.1
29.5.2023 04:45 4213.2
29.5.2023 04:30 4213.3
29.5.2023 04:15 4213.4
29.5.2023 04:00 4213.4
29.5.2023 03:45 4213.5
29.5.2023 03:30 4213.6
29.5.2023 03:15 4213.7
29.5.2023 03:00 4213.7
29.5.2023 02:45 4213.8
29.5.2023 02:30 4213.9
29.5.2023 02:15 4213.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )