Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kľušovská Zábava
Tok:Šibská voda
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 260 cm 260 cm

Kľušovská Zábava - Šibská voda

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kľušovská Zábava - Šibská voda
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.9.2023 01:45 12815.8
26.9.2023 01:30 12815.8
26.9.2023 01:15 12815.9
26.9.2023 01:00 12815.9
26.9.2023 00:45 12815.9
26.9.2023 00:30 12815.9
26.9.2023 00:15 12715.9
26.9.2023 00:00 12715.9
25.9.2023 23:45 12715.9
25.9.2023 23:30 12715.9
25.9.2023 23:15 12715.9
25.9.2023 23:00 12715.9
25.9.2023 22:45 12715.9
25.9.2023 22:30 12715.9
25.9.2023 22:15 12715.9
25.9.2023 22:00 12715.9
25.9.2023 21:45 12715.9
25.9.2023 21:30 12715.9
25.9.2023 21:15 12715.9
25.9.2023 21:00 12715.9
25.9.2023 20:45 12715.9
25.9.2023 20:30 12715.9
25.9.2023 20:15 12715.9
25.9.2023 20:00 12715.9
25.9.2023 19:45 12715.9
25.9.2023 19:30 12715.9
25.9.2023 19:15 12715.9
25.9.2023 19:00 12715.9
25.9.2023 18:45 12715.9
25.9.2023 18:30 12715.9
25.9.2023 18:15 12716
25.9.2023 18:00 12716
25.9.2023 17:45 12716
25.9.2023 17:30 12716
25.9.2023 17:15 12716
25.9.2023 17:00 12815.9
25.9.2023 16:45 12815.9
25.9.2023 16:30 12815.9
25.9.2023 16:15 12815.9
25.9.2023 16:00 12815.8
25.9.2023 15:45 12815.8
25.9.2023 15:30 12815.7
25.9.2023 15:15 12815.6
25.9.2023 15:00 12815.5
25.9.2023 14:45 12815.4
25.9.2023 14:30 12815.3
25.9.2023 14:15 12815.3
25.9.2023 14:00 12815.2
25.9.2023 13:45 12815.1
25.9.2023 13:30 12815
25.9.2023 13:15 12815
25.9.2023 13:00 12815
25.9.2023 12:45 12814.9
25.9.2023 12:30 12914.9
25.9.2023 12:15 12914.8
25.9.2023 12:00 12914.8
25.9.2023 11:45 12914.7
25.9.2023 11:30 12914.7
25.9.2023 11:15 12914.7
25.9.2023 11:00 12914.7
25.9.2023 10:45 12914.6
25.9.2023 10:30 12914.5
25.9.2023 10:15 12914.6
25.9.2023 10:00 12914.5
25.9.2023 09:45 12914.5
25.9.2023 09:30 12914.5
25.9.2023 09:15 12914.4
25.9.2023 09:00 12914.4
25.9.2023 08:45 12914.4
25.9.2023 08:30 12914.4
25.9.2023 08:15 12914.4
25.9.2023 08:00 12914.4
25.9.2023 07:45 13014.4
25.9.2023 07:30 13014.4
25.9.2023 07:15 13014.4
25.9.2023 07:00 13014.4
25.9.2023 06:45 13014.4
25.9.2023 06:30 13014.4
25.9.2023 06:15 13014.4
25.9.2023 06:00 13014.4
25.9.2023 05:45 13014.3
25.9.2023 05:30 13014.3
25.9.2023 05:15 13014.4
25.9.2023 05:00 13014.3
25.9.2023 04:45 13114.3
25.9.2023 04:30 13114.4
25.9.2023 04:15 13114.4
25.9.2023 04:00 13114.3
25.9.2023 03:45 13114.3
25.9.2023 03:30 13114.3
25.9.2023 03:15 13114.3
25.9.2023 03:00 13114.3
25.9.2023 02:45 13214.3
25.9.2023 02:30 13214.3
25.9.2023 02:15 13214.3
25.9.2023 02:00 13214.3
25.9.2023 01:45 13214.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )