Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bardejovská Dlhá Lúka
Tok:Kamenec
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Bardejovská Dlhá Lúka - Kamenec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bardejovská Dlhá Lúka - Kamenec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.9.2023 01:30 9916.2
26.9.2023 01:15 9916.2
26.9.2023 01:00 9916.2
26.9.2023 00:45 9916.2
26.9.2023 00:30 9916.3
26.9.2023 00:15 9916.3
26.9.2023 00:00 9916.4
25.9.2023 23:45 9916.4
25.9.2023 23:30 9916.5
25.9.2023 23:15 9916.5
25.9.2023 23:00 9916.6
25.9.2023 22:45 9916.6
25.9.2023 22:30 9916.6
25.9.2023 22:15 9916.7
25.9.2023 22:00 9916.7
25.9.2023 21:45 9916.8
25.9.2023 21:30 9916.8
25.9.2023 21:15 9916.8
25.9.2023 21:00 9916.8
25.9.2023 20:45 10016.8
25.9.2023 20:30 10016.9
25.9.2023 20:15 10016.9
25.9.2023 20:00 10016.9
25.9.2023 19:45 10017
25.9.2023 19:30 10017
25.9.2023 19:15 10017
25.9.2023 19:00 10017.1
25.9.2023 18:45 10017.2
25.9.2023 18:30 10017.3
25.9.2023 18:15 10017.4
25.9.2023 18:00 10017.5
25.9.2023 17:45 10017.5
25.9.2023 17:30 10017.6
25.9.2023 17:15 10017.8
25.9.2023 17:00 10017.9
25.9.2023 16:45 10018
25.9.2023 16:30 10018
25.9.2023 16:15 10018
25.9.2023 16:00 10018.1
25.9.2023 15:45 10018
25.9.2023 15:30 10018
25.9.2023 15:15 10018
25.9.2023 15:00 10017.9
25.9.2023 14:45 10017.8
25.9.2023 14:30 10017.7
25.9.2023 14:15 10017.5
25.9.2023 14:00 10017.2
25.9.2023 13:45 10017
25.9.2023 13:30 10116.8
25.9.2023 13:15 10116.5
25.9.2023 13:00 10116.3
25.9.2023 12:45 10116.1
25.9.2023 12:30 10115.9
25.9.2023 12:15 10115.8
25.9.2023 12:00 10115.7
25.9.2023 11:45 10115.6
25.9.2023 11:30 10115.5
25.9.2023 11:15 10115.4
25.9.2023 11:00 10115.3
25.9.2023 10:45 10115.2
25.9.2023 10:30 10115.1
25.9.2023 10:15 10115.1
25.9.2023 10:00 10114.9
25.9.2023 09:45 10114.8
25.9.2023 09:30 10114.7
25.9.2023 09:15 10114.6
25.9.2023 09:00 10114.5
25.9.2023 08:45 10114.5
25.9.2023 08:30 10114.4
25.9.2023 08:15 10114.4
25.9.2023 08:00 10114.4
25.9.2023 07:45 10114.3
25.9.2023 07:30 10114.3
25.9.2023 07:15 10114.3
25.9.2023 07:00 10114.3
25.9.2023 06:45 10214.3
25.9.2023 06:30 10214.3
25.9.2023 06:15 10214.2
25.9.2023 06:00 10214.2
25.9.2023 05:45 10214.2
25.9.2023 05:30 10214.2
25.9.2023 05:15 10214.2
25.9.2023 05:00 10214.2
25.9.2023 04:45 10214.2
25.9.2023 04:30 10214.2
25.9.2023 04:15 10214.2
25.9.2023 04:00 10214.2
25.9.2023 03:45 10214.2
25.9.2023 03:30 10214.2
25.9.2023 03:15 10314.2
25.9.2023 03:00 10314.1
25.9.2023 02:45 10314.1
25.9.2023 02:30 10314.1
25.9.2023 02:15 10314.1
25.9.2023 02:00 10314.1
25.9.2023 01:45 10314.1
25.9.2023 01:30 10314.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )