Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bardejovská Dlhá Lúka
Tok:Kamenec
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Bardejovská Dlhá Lúka - Kamenec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bardejovská Dlhá Lúka - Kamenec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 22:30 973.3
30.11.2021 22:15 973.3
30.11.2021 22:00 973.3
30.11.2021 21:45 973.3
30.11.2021 21:30 973.3
30.11.2021 21:15 973.3
30.11.2021 21:00 973.3
30.11.2021 20:45 973.3
30.11.2021 20:30 973.3
30.11.2021 20:00 973.3
30.11.2021 19:00 973.3
30.11.2021 18:00 973.4
30.11.2021 17:00 973.5
30.11.2021 16:00 973.6
30.11.2021 15:00 973.9
30.11.2021 14:00 974
30.11.2021 13:00 974.1
30.11.2021 12:00 973.9
30.11.2021 11:00 973.4
30.11.2021 10:00 973.2
30.11.2021 09:00 973.1
30.11.2021 08:00 973.1
30.11.2021 07:00 973.2
30.11.2021 06:00 983.2
30.11.2021 05:00 983.2
30.11.2021 04:00 983.2
30.11.2021 03:00 983.2
30.11.2021 02:00 983.3
30.11.2021 01:00 983.4
30.11.2021 00:00 983.6
29.11.2021 23:00 983.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )