Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zemplínsky Branč
Tok:Chlmec
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Zemplínsky Branč - Chlmec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zemplínsky Branč - Chlmec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2021 22:15 515.1
28.11.2021 22:00 505.1
28.11.2021 21:45 495.1
28.11.2021 21:30 495.1
28.11.2021 21:15 495.1
28.11.2021 21:00 495.1
28.11.2021 20:45 485.1
28.11.2021 20:30 485.1
28.11.2021 20:15 485.1
28.11.2021 20:00 485
28.11.2021 19:00 475
28.11.2021 18:00 465
28.11.2021 17:00 465
28.11.2021 16:00 465
28.11.2021 15:00 465
28.11.2021 14:00 465
28.11.2021 13:00 464.9
28.11.2021 12:00 464.7
28.11.2021 11:00 464.6
28.11.2021 10:00 464.3
28.11.2021 09:00 464.2
28.11.2021 08:00 454.1
28.11.2021 07:00 454.1
28.11.2021 06:00 454.1
28.11.2021 05:00 444
28.11.2021 04:00 444
28.11.2021 03:00 443.9
28.11.2021 02:00 443.9
28.11.2021 01:00 443.9
28.11.2021 00:00 443.8
27.11.2021 23:00 443.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )