Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zemplínsky Branč
Tok:Chlmec
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Zemplínsky Branč - Chlmec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zemplínsky Branč - Chlmec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.5.2023 11:30 2917.3
29.5.2023 11:15 2917.1
29.5.2023 11:00 2917
29.5.2023 10:45 2916.9
29.5.2023 10:30 2916.8
29.5.2023 10:15 2916.7
29.5.2023 10:00 3016.6
29.5.2023 09:45 3016.5
29.5.2023 09:30 3016.4
29.5.2023 09:15 3016.3
29.5.2023 09:00 3016.3
29.5.2023 08:45 3016.2
29.5.2023 08:30 3016.2
29.5.2023 08:15 3016.1
29.5.2023 08:00 3016.1
29.5.2023 07:45 3016.1
29.5.2023 07:30 3016.1
29.5.2023 07:15 3016.1
29.5.2023 07:00 3016.1
29.5.2023 06:45 3016.1
29.5.2023 06:30 3016.1
29.5.2023 06:15 3016.1
29.5.2023 06:00 3016.2
29.5.2023 05:45 3016.2
29.5.2023 05:30 3016.2
29.5.2023 05:15 3016.3
29.5.2023 05:00 3016.3
29.5.2023 04:45 3016.4
29.5.2023 04:30 3016.5
29.5.2023 04:15 3016.5
29.5.2023 04:00 3016.6
29.5.2023 03:45 3016.6
29.5.2023 03:30 3016.7
29.5.2023 03:15 3016.8
29.5.2023 03:00 3016.8
29.5.2023 02:45 3016.9
29.5.2023 02:30 3017
29.5.2023 02:15 3017
29.5.2023 02:00 3017.1
29.5.2023 01:45 3017.1
29.5.2023 01:30 3017.2
29.5.2023 01:15 3017.3
29.5.2023 01:00 3017.3
29.5.2023 00:45 3017.4
29.5.2023 00:30 3017.5
29.5.2023 00:15 3017.6
29.5.2023 00:00 3017.6
28.5.2023 23:45 3017.7
28.5.2023 23:30 3017.8
28.5.2023 23:15 3017.8
28.5.2023 23:00 3017.9
28.5.2023 22:45 3017.9
28.5.2023 22:30 3018
28.5.2023 22:15 3018
28.5.2023 22:00 3018.1
28.5.2023 21:45 3018.1
28.5.2023 21:30 3018.2
28.5.2023 21:15 3018.2
28.5.2023 21:00 3018.3
28.5.2023 20:45 3118.3
28.5.2023 20:30 3118.4
28.5.2023 20:15 3118.4
28.5.2023 20:00 3118.5
28.5.2023 19:45 3118.5
28.5.2023 19:30 3118.6
28.5.2023 19:15 3118.6
28.5.2023 19:00 3118.7
28.5.2023 18:45 3118.7
28.5.2023 18:30 3118.8
28.5.2023 18:15 3118.8
28.5.2023 18:00 3118.8
28.5.2023 17:45 3118.9
28.5.2023 17:30 3118.9
28.5.2023 17:15 3118.9
28.5.2023 17:00 3118.9
28.5.2023 16:45 3118.9
28.5.2023 16:30 3118.9
28.5.2023 16:15 3118.8
28.5.2023 16:00 3118.8
28.5.2023 15:45 3018.8
28.5.2023 15:30 3118.7
28.5.2023 15:15 3118.6
28.5.2023 15:00 3118.5
28.5.2023 14:45 3118.5
28.5.2023 14:30 3118.4
28.5.2023 14:15 3118.3
28.5.2023 14:00 3118.2
28.5.2023 13:45 3118.1
28.5.2023 13:30 3118
28.5.2023 13:15 3117.9
28.5.2023 13:00 3117.8
28.5.2023 12:45 3117.7
28.5.2023 12:30 3117.6
28.5.2023 12:15 3217.5
28.5.2023 12:00 3117.4
28.5.2023 11:45 3117.2
28.5.2023 11:30 3117.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )