Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Michaľany
Tok:Roňava
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 190 cm 190 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Michaľany - Roňava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Michaľany - Roňava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 21:45 434.2
30.11.2021 21:30 444.2
30.11.2021 21:15 444.2
30.11.2021 21:00 444.2
30.11.2021 20:45 444.2
30.11.2021 20:30 444.2
30.11.2021 20:15 444.2
30.11.2021 20:00 454.2
30.11.2021 19:45 454.2
30.11.2021 19:00 454.3
30.11.2021 18:00 464.3
30.11.2021 17:00 474.4
30.11.2021 16:00 484.5
30.11.2021 15:00 484.5
30.11.2021 14:00 494.5
30.11.2021 13:00 504.5
30.11.2021 12:00 514.4
30.11.2021 11:00 524.4
30.11.2021 10:00 534.4
30.11.2021 09:00 544.4
30.11.2021 08:00 554.5
30.11.2021 07:00 574.6
30.11.2021 06:00 584.8
30.11.2021 05:00 594.9
30.11.2021 04:00 605
30.11.2021 03:00 625.1
30.11.2021 02:00 635.2
30.11.2021 01:00 645.4
30.11.2021 00:00 665.5
29.11.2021 23:00 675.6
29.11.2021 22:00 695.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )