Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Velikyj Bereznyj
Tok:Uh
Štát:Ukrajina
Baseynove upravlinnya vodnykh resursiv richky Tysa, https://buvrtysa.gov.ua/newsite/

Velikyj Bereznyj - Uh

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Velikyj Bereznyj - Uh
Čas meraniaVodný stav [cm]
25.9.2023 23:00 195
25.9.2023 22:00 195
25.9.2023 21:00 195
25.9.2023 20:00 195
25.9.2023 19:00 195
25.9.2023 18:00 195
25.9.2023 17:00 195
25.9.2023 16:00 196
25.9.2023 15:00 196
25.9.2023 14:00 196
25.9.2023 13:00 196
25.9.2023 12:00 196
25.9.2023 11:00 196
25.9.2023 10:00 196
25.9.2023 09:00 196
25.9.2023 08:00 196
25.9.2023 07:00 196
25.9.2023 06:00 196
25.9.2023 05:00 196
25.9.2023 04:00 196
25.9.2023 03:00 197
25.9.2023 02:00 197
25.9.2023 01:00 197
25.9.2023 00:00 198
24.9.2023 23:00 198
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )