Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Liptovské Matiašovce
Tok:Suchý potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh

Liptovské Matiašovce - Suchý potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Liptovské Matiašovce - Suchý potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.2.2023 20:45 140
3.2.2023 20:30 140
3.2.2023 20:15 140
3.2.2023 20:00 140
3.2.2023 19:45 130
3.2.2023 19:30 130
3.2.2023 19:15 140
3.2.2023 19:00 140
3.2.2023 18:45 130
3.2.2023 18:30 130
3.2.2023 18:15 130
3.2.2023 18:00 130
3.2.2023 17:45 130
3.2.2023 17:30 140
3.2.2023 17:15 140
3.2.2023 17:00 140
3.2.2023 16:45 130
3.2.2023 16:30 140
3.2.2023 16:15 140
3.2.2023 16:00 140.2
3.2.2023 15:45 140.3
3.2.2023 15:30 130.5
3.2.2023 15:15 140.7
3.2.2023 15:00 140.8
3.2.2023 14:45 140.8
3.2.2023 14:30 140.8
3.2.2023 14:15 140.9
3.2.2023 14:00 140.9
3.2.2023 13:45 131
3.2.2023 13:30 141
3.2.2023 13:15 141
3.2.2023 13:00 141.1
3.2.2023 12:45 131.1
3.2.2023 12:30 141.2
3.2.2023 12:15 141.2
3.2.2023 12:00 141.3
3.2.2023 11:45 141.3
3.2.2023 11:30 141.3
3.2.2023 11:15 141.3
3.2.2023 11:00 131.4
3.2.2023 10:45 131.4
3.2.2023 10:30 131.4
3.2.2023 10:15 131.3
3.2.2023 10:00 141.3
3.2.2023 09:45 141.2
3.2.2023 09:30 141.2
3.2.2023 09:15 141.2
3.2.2023 09:00 131.1
3.2.2023 08:45 131.1
3.2.2023 08:30 141.1
3.2.2023 08:15 141.1
3.2.2023 08:00 141.1
3.2.2023 07:45 131
3.2.2023 07:30 141.1
3.2.2023 07:15 141.1
3.2.2023 07:00 131.1
3.2.2023 06:45 141.1
3.2.2023 06:30 141.1
3.2.2023 06:15 141.1
3.2.2023 06:00 141.1
3.2.2023 05:45 141.1
3.2.2023 05:30 141.1
3.2.2023 05:15 141.1
3.2.2023 05:00 141.1
3.2.2023 04:45 141.1
3.2.2023 04:30 141.1
3.2.2023 04:15 141.1
3.2.2023 04:00 141.1
3.2.2023 03:45 141.1
3.2.2023 03:30 141.1
3.2.2023 03:15 141.1
3.2.2023 03:00 141.1
3.2.2023 02:45 141.1
3.2.2023 02:30 141.1
3.2.2023 02:15 131
3.2.2023 02:00 131
3.2.2023 01:45 131
3.2.2023 01:30 141
3.2.2023 01:15 131
3.2.2023 01:00 141
3.2.2023 00:45 141
3.2.2023 00:30 140.9
3.2.2023 00:15 140.9
3.2.2023 00:00 140.8
2.2.2023 23:45 140.8
2.2.2023 23:30 140.7
2.2.2023 23:15 140.7
2.2.2023 23:00 140.6
2.2.2023 22:45 140.5
2.2.2023 22:30 140.4
2.2.2023 22:15 140.4
2.2.2023 22:00 130.3
2.2.2023 21:45 130.5
2.2.2023 21:30 130.4
2.2.2023 21:15 130.5
2.2.2023 21:00 130.6
2.2.2023 20:45 140.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )