Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Prosiek
Tok:Prosiečanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh

Prosiek - Prosiečanka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Prosiek - Prosiečanka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.2.2023 22:00 255
3.2.2023 21:45 255.1
3.2.2023 21:30 255.2
3.2.2023 21:15 255
3.2.2023 21:00 254.9
3.2.2023 20:45 255.2
3.2.2023 20:30 255.2
3.2.2023 20:15 255.3
3.2.2023 20:00 255.2
3.2.2023 19:45 255.1
3.2.2023 19:30 255.1
3.2.2023 19:15 254.9
3.2.2023 19:00 254.8
3.2.2023 18:45 254.7
3.2.2023 18:30 254.5
3.2.2023 18:15 254.3
3.2.2023 18:00 254.2
3.2.2023 17:45 254.2
3.2.2023 17:30 254.3
3.2.2023 17:15 254.1
3.2.2023 17:00 254.1
3.2.2023 16:45 254
3.2.2023 16:30 254
3.2.2023 16:15 254.2
3.2.2023 16:00 264.4
3.2.2023 15:45 254.7
3.2.2023 15:30 255
3.2.2023 15:15 265.1
3.2.2023 15:00 265.1
3.2.2023 14:45 265.2
3.2.2023 14:30 255.2
3.2.2023 14:15 265.3
3.2.2023 14:00 265.3
3.2.2023 13:45 255.3
3.2.2023 13:30 255.4
3.2.2023 13:15 255.5
3.2.2023 13:00 255.5
3.2.2023 12:45 255.6
3.2.2023 12:30 255.7
3.2.2023 12:15 255.8
3.2.2023 12:00 265.8
3.2.2023 11:45 255.8
3.2.2023 11:30 255.9
3.2.2023 11:15 256
3.2.2023 11:00 255.9
3.2.2023 10:45 255.8
3.2.2023 10:30 255.8
3.2.2023 10:15 255.7
3.2.2023 10:00 255.4
3.2.2023 09:45 255.6
3.2.2023 09:30 255.7
3.2.2023 09:15 255.6
3.2.2023 09:00 255.6
3.2.2023 08:45 255.6
3.2.2023 08:30 255.5
3.2.2023 08:15 255.5
3.2.2023 08:00 255.5
3.2.2023 07:45 255.4
3.2.2023 07:30 255.4
3.2.2023 07:15 255.4
3.2.2023 07:00 255.4
3.2.2023 06:45 255.4
3.2.2023 06:30 255.4
3.2.2023 06:15 255.4
3.2.2023 06:00 255.3
3.2.2023 05:45 255.3
3.2.2023 05:30 255.4
3.2.2023 05:15 255.4
3.2.2023 05:00 255.4
3.2.2023 04:45 255.4
3.2.2023 04:30 255.5
3.2.2023 04:15 255.5
3.2.2023 04:00 255.5
3.2.2023 03:45 255.5
3.2.2023 03:30 255.5
3.2.2023 03:15 255.5
3.2.2023 03:00 265.5
3.2.2023 02:45 255.5
3.2.2023 02:30 255.5
3.2.2023 02:15 255.6
3.2.2023 02:00 255.5
3.2.2023 01:45 255.5
3.2.2023 01:30 255.5
3.2.2023 01:15 255.5
3.2.2023 01:00 255.4
3.2.2023 00:45 255.5
3.2.2023 00:30 255.5
3.2.2023 00:15 255.5
3.2.2023 00:00 255.5
2.2.2023 23:45 255.5
2.2.2023 23:30 255.5
2.2.2023 23:15 255.5
2.2.2023 23:00 255.5
2.2.2023 22:45 255.5
2.2.2023 22:30 255.4
2.2.2023 22:15 265.5
2.2.2023 22:00 255.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )