Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hubová
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Hubová - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hubová - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.2.2023 20:15 801.4
3.2.2023 20:00 801.4
3.2.2023 19:45 801.4
3.2.2023 19:30 801.4
3.2.2023 19:15 801.5
3.2.2023 19:00 801.5
3.2.2023 18:45 801.5
3.2.2023 18:30 801.4
3.2.2023 18:15 801.4
3.2.2023 18:00 801.4
3.2.2023 17:45 801.4
3.2.2023 17:30 801.6
3.2.2023 17:15 801.6
3.2.2023 17:00 801.6
3.2.2023 16:45 801.7
3.2.2023 16:30 801.7
3.2.2023 16:15 801.7
3.2.2023 16:00 801.8
3.2.2023 15:45 791.9
3.2.2023 15:30 792
3.2.2023 15:15 792.1
3.2.2023 15:00 802.2
3.2.2023 14:45 802.3
3.2.2023 14:30 792.3
3.2.2023 14:15 792.3
3.2.2023 14:00 792.4
3.2.2023 13:45 792.4
3.2.2023 13:30 792.3
3.2.2023 13:15 792.3
3.2.2023 13:00 792.3
3.2.2023 12:45 792.4
3.2.2023 12:30 792.4
3.2.2023 12:15 792.4
3.2.2023 12:00 792.4
3.2.2023 11:45 782.5
3.2.2023 11:30 782.5
3.2.2023 11:15 792.5
3.2.2023 11:00 782.5
3.2.2023 10:45 782.5
3.2.2023 10:30 782.5
3.2.2023 10:15 782.5
3.2.2023 10:00 782.4
3.2.2023 09:45 782.4
3.2.2023 09:30 782.4
3.2.2023 09:15 782.4
3.2.2023 09:00 782.4
3.2.2023 08:45 782.4
3.2.2023 08:30 782.4
3.2.2023 08:15 782.4
3.2.2023 08:00 782.4
3.2.2023 07:45 782.4
3.2.2023 07:30 782.4
3.2.2023 07:15 782.4
3.2.2023 07:00 792.4
3.2.2023 06:45 792.4
3.2.2023 06:30 792.4
3.2.2023 06:15 792.4
3.2.2023 06:00 792.4
3.2.2023 05:45 792.4
3.2.2023 05:30 792.4
3.2.2023 05:15 792.4
3.2.2023 05:00 792.4
3.2.2023 04:45 792.4
3.2.2023 04:30 792.4
3.2.2023 04:15 792.4
3.2.2023 04:00 792.4
3.2.2023 03:45 792.4
3.2.2023 03:30 792.4
3.2.2023 03:15 792.4
3.2.2023 03:00 792.4
3.2.2023 02:45 792.4
3.2.2023 02:30 792.4
3.2.2023 02:15 792.4
3.2.2023 02:00 792.5
3.2.2023 01:45 792.5
3.2.2023 01:30 792.5
3.2.2023 01:15 792.5
3.2.2023 01:00 792.5
3.2.2023 00:45 792.5
3.2.2023 00:30 792.5
3.2.2023 00:15 792.5
3.2.2023 00:00 792.6
2.2.2023 23:45 792.6
2.2.2023 23:30 792.6
2.2.2023 23:15 792.6
2.2.2023 23:00 792.6
2.2.2023 22:45 792.6
2.2.2023 22:30 792.6
2.2.2023 22:15 792.6
2.2.2023 22:00 792.6
2.2.2023 21:45 792.7
2.2.2023 21:30 792.7
2.2.2023 21:15 792.7
2.2.2023 21:00 792.7
2.2.2023 20:45 792.8
2.2.2023 20:30 792.8
2.2.2023 20:15 792.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )