Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zákamenné
Tok:Biela Orava
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Zákamenné - Biela Orava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zákamenné - Biela Orava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.2.2023 21:30 300
3.2.2023 21:15 300
3.2.2023 21:00 300
3.2.2023 20:45 300
3.2.2023 20:30 300
3.2.2023 20:15 300
3.2.2023 20:00 300
3.2.2023 19:45 300
3.2.2023 19:30 300
3.2.2023 19:15 300
3.2.2023 19:00 300
3.2.2023 18:45 300
3.2.2023 18:30 300
3.2.2023 18:15 300
3.2.2023 18:00 300
3.2.2023 17:45 300
3.2.2023 17:30 300
3.2.2023 17:15 300
3.2.2023 17:00 300
3.2.2023 16:45 300
3.2.2023 16:30 300
3.2.2023 16:15 290
3.2.2023 16:00 300
3.2.2023 15:45 290
3.2.2023 15:30 290
3.2.2023 15:15 290
3.2.2023 15:00 290
3.2.2023 14:45 290
3.2.2023 14:30 290
3.2.2023 14:15 290
3.2.2023 14:00 290
3.2.2023 13:45 290
3.2.2023 13:30 290
3.2.2023 13:15 290
3.2.2023 13:00 290
3.2.2023 12:45 290
3.2.2023 12:30 290
3.2.2023 12:15 290
3.2.2023 12:00 290
3.2.2023 11:45 290
3.2.2023 11:30 290
3.2.2023 11:15 290
3.2.2023 11:00 290
3.2.2023 10:45 290
3.2.2023 10:30 290
3.2.2023 10:15 290
3.2.2023 10:00 290
3.2.2023 09:45 290
3.2.2023 09:30 290
3.2.2023 09:15 290
3.2.2023 09:00 290
3.2.2023 08:45 290
3.2.2023 08:30 290
3.2.2023 08:15 300
3.2.2023 08:00 300
3.2.2023 07:45 300
3.2.2023 07:30 300
3.2.2023 07:15 300
3.2.2023 07:00 300
3.2.2023 06:45 300
3.2.2023 06:30 300
3.2.2023 06:15 300
3.2.2023 06:00 300
3.2.2023 05:45 290
3.2.2023 05:30 290
3.2.2023 05:15 290
3.2.2023 05:00 290
3.2.2023 04:45 290
3.2.2023 04:30 290
3.2.2023 04:15 290
3.2.2023 04:00 290
3.2.2023 03:45 290
3.2.2023 03:30 290
3.2.2023 03:15 290
3.2.2023 03:00 280
3.2.2023 02:45 280
3.2.2023 02:30 280
3.2.2023 02:15 280
3.2.2023 02:00 280
3.2.2023 01:45 280
3.2.2023 01:30 280
3.2.2023 01:15 280
3.2.2023 01:00 280
3.2.2023 00:45 280
3.2.2023 00:30 280
3.2.2023 00:15 280
3.2.2023 00:00 280
2.2.2023 23:45 280
2.2.2023 23:30 270
2.2.2023 23:15 280
2.2.2023 23:00 270
2.2.2023 22:45 270
2.2.2023 22:30 270
2.2.2023 22:15 270
2.2.2023 22:00 270
2.2.2023 21:45 270
2.2.2023 21:30 270
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )