Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Turček
Tok:Turiec
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Turček - Turiec

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Turček - Turiec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.2.2023 21:00 353.4
3.2.2023 20:45 353.4
3.2.2023 20:30 353.4
3.2.2023 20:15 353.5
3.2.2023 20:00 353.4
3.2.2023 19:45 353.5
3.2.2023 19:30 353.4
3.2.2023 19:15 343.3
3.2.2023 19:00 353.2
3.2.2023 18:45 342.9
3.2.2023 18:30 353
3.2.2023 18:15 353.1
3.2.2023 18:00 343.1
3.2.2023 17:45 343.2
3.2.2023 17:30 343.2
3.2.2023 17:15 343
3.2.2023 17:00 343
3.2.2023 16:45 342.8
3.2.2023 16:30 342.7
3.2.2023 16:15 342.6
3.2.2023 16:00 352.7
3.2.2023 15:45 342.8
3.2.2023 15:30 352.9
3.2.2023 15:15 343
3.2.2023 15:00 353.2
3.2.2023 14:45 353.2
3.2.2023 14:30 353.3
3.2.2023 14:15 343.3
3.2.2023 14:00 343.1
3.2.2023 13:45 343.3
3.2.2023 13:30 343.4
3.2.2023 13:15 353.4
3.2.2023 13:00 353.4
3.2.2023 12:45 353.3
3.2.2023 12:30 353.3
3.2.2023 12:15 353.2
3.2.2023 12:00 353.3
3.2.2023 11:45 353.2
3.2.2023 11:30 353.3
3.2.2023 11:15 353.4
3.2.2023 11:00 343.4
3.2.2023 10:45 343.4
3.2.2023 10:30 343.4
3.2.2023 10:15 343.5
3.2.2023 10:00 353.5
3.2.2023 09:45 353.5
3.2.2023 09:30 343.5
3.2.2023 09:15 353.5
3.2.2023 09:00 353.5
3.2.2023 08:45 343.4
3.2.2023 08:30 343.4
3.2.2023 08:15 353.4
3.2.2023 08:00 343.4
3.2.2023 07:45 343.3
3.2.2023 07:30 343.1
3.2.2023 07:15 353.3
3.2.2023 07:00 353.3
3.2.2023 06:45 343.3
3.2.2023 06:30 353.3
3.2.2023 06:15 343.2
3.2.2023 06:00 353.2
3.2.2023 05:45 353.2
3.2.2023 05:30 343.2
3.2.2023 05:15 343.2
3.2.2023 05:00 343.2
3.2.2023 04:45 353.2
3.2.2023 04:30 343.3
3.2.2023 04:15 343.3
3.2.2023 04:00 343.3
3.2.2023 03:45 343.3
3.2.2023 03:30 343.4
3.2.2023 03:15 343.4
3.2.2023 03:00 343.4
3.2.2023 02:45 343.4
3.2.2023 02:30 343.4
3.2.2023 02:15 343.4
3.2.2023 02:00 343.5
3.2.2023 01:45 343.5
3.2.2023 01:30 343.5
3.2.2023 01:15 353.5
3.2.2023 01:00 353.4
3.2.2023 00:45 343.4
3.2.2023 00:30 343.4
3.2.2023 00:15 353.4
3.2.2023 00:00 353.4
2.2.2023 23:45 353.5
2.2.2023 23:30 343.5
2.2.2023 23:15 343.5
2.2.2023 23:00 353.6
2.2.2023 22:45 353.5
2.2.2023 22:30 353.5
2.2.2023 22:15 343.6
2.2.2023 22:00 353.5
2.2.2023 21:45 343.5
2.2.2023 21:30 343.5
2.2.2023 21:15 353.5
2.2.2023 21:00 353.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )