Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Brčná
Tok:Sloviansky potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec

Brčná - Sloviansky potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Brčná - Sloviansky potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.2.2023 20:45 715.4
3.2.2023 20:30 715.4
3.2.2023 20:15 715.3
3.2.2023 20:00 715.3
3.2.2023 19:45 715.2
3.2.2023 19:30 715.2
3.2.2023 19:15 715.1
3.2.2023 19:00 715.1
3.2.2023 18:45 715
3.2.2023 18:30 714.8
3.2.2023 18:15 714.7
3.2.2023 18:00 714.8
3.2.2023 17:45 714.9
3.2.2023 17:30 715
3.2.2023 17:15 715.1
3.2.2023 17:00 715.1
3.2.2023 16:45 715
3.2.2023 16:30 715
3.2.2023 16:15 715
3.2.2023 16:00 715
3.2.2023 15:45 715.1
3.2.2023 15:30 715.1
3.2.2023 15:15 715.2
3.2.2023 15:00 715.3
3.2.2023 14:45 715.4
3.2.2023 14:30 715.4
3.2.2023 14:15 715.5
3.2.2023 14:00 715.5
3.2.2023 13:45 715.5
3.2.2023 13:30 715.5
3.2.2023 13:15 715.6
3.2.2023 13:00 715.6
3.2.2023 12:45 715.6
3.2.2023 12:30 715.6
3.2.2023 12:15 715.6
3.2.2023 12:00 715.6
3.2.2023 11:45 715.7
3.2.2023 11:30 715.7
3.2.2023 11:15 715.7
3.2.2023 11:00 715.8
3.2.2023 10:45 715.8
3.2.2023 10:30 715.9
3.2.2023 10:15 715.8
3.2.2023 10:00 715.8
3.2.2023 09:45 715.9
3.2.2023 09:30 715.9
3.2.2023 09:15 715.9
3.2.2023 09:00 715.9
3.2.2023 08:45 716.1
3.2.2023 08:30 726.1
3.2.2023 08:15 726
3.2.2023 08:00 715.9
3.2.2023 07:45 715.9
3.2.2023 07:30 715.9
3.2.2023 07:15 715.9
3.2.2023 07:00 715.9
3.2.2023 06:45 715.9
3.2.2023 06:30 715.9
3.2.2023 06:15 715.9
3.2.2023 06:00 715.9
3.2.2023 05:45 715.9
3.2.2023 05:30 715.9
3.2.2023 05:15 715.9
3.2.2023 05:00 715.9
3.2.2023 04:45 715.9
3.2.2023 04:30 716
3.2.2023 04:15 716
3.2.2023 04:00 716
3.2.2023 03:45 716
3.2.2023 03:30 716
3.2.2023 03:15 716
3.2.2023 03:00 716
3.2.2023 02:45 716
3.2.2023 02:30 716
3.2.2023 02:15 716
3.2.2023 02:00 716
3.2.2023 01:45 716
3.2.2023 01:30 716
3.2.2023 01:15 715.9
3.2.2023 01:00 716
3.2.2023 00:45 716
3.2.2023 00:30 716
3.2.2023 00:15 716
3.2.2023 00:00 716
2.2.2023 23:45 716
2.2.2023 23:30 716
2.2.2023 23:15 716
2.2.2023 23:00 716
2.2.2023 22:45 716
2.2.2023 22:30 716
2.2.2023 22:15 716
2.2.2023 22:00 716.1
2.2.2023 21:45 716.1
2.2.2023 21:30 716.1
2.2.2023 21:15 716.1
2.2.2023 21:00 716.2
2.2.2023 20:45 716.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )