Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Blatnica
Tok:Blatnický potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec

Blatnica - Blatnický potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Blatnica - Blatnický potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.2.2023 20:15 143
3.2.2023 20:00 142.9
3.2.2023 19:45 142.8
3.2.2023 19:30 142.8
3.2.2023 19:15 142.7
3.2.2023 19:00 142.5
3.2.2023 18:45 142.3
3.2.2023 18:30 142.1
3.2.2023 18:15 141.9
3.2.2023 18:00 142.1
3.2.2023 17:45 132.1
3.2.2023 17:30 142.2
3.2.2023 17:15 142.2
3.2.2023 17:00 142.3
3.2.2023 16:45 142.5
3.2.2023 16:30 142.4
3.2.2023 16:15 142.6
3.2.2023 16:00 142.8
3.2.2023 15:45 142.8
3.2.2023 15:30 142.9
3.2.2023 15:15 142.9
3.2.2023 15:00 133.1
3.2.2023 14:45 143.3
3.2.2023 14:30 143.4
3.2.2023 14:15 133.4
3.2.2023 14:00 143.4
3.2.2023 13:45 143.4
3.2.2023 13:30 143.4
3.2.2023 13:15 133.4
3.2.2023 13:00 133.4
3.2.2023 12:45 143.3
3.2.2023 12:30 143.3
3.2.2023 12:15 133.3
3.2.2023 12:00 143.3
3.2.2023 11:45 133.3
3.2.2023 11:30 133.4
3.2.2023 11:15 133.4
3.2.2023 11:00 133.5
3.2.2023 10:45 133.5
3.2.2023 10:30 133.5
3.2.2023 10:15 133.5
3.2.2023 10:00 133.5
3.2.2023 09:45 133.5
3.2.2023 09:30 133.5
3.2.2023 09:15 133.5
3.2.2023 09:00 133.5
3.2.2023 08:45 133.4
3.2.2023 08:30 133.4
3.2.2023 08:15 133.4
3.2.2023 08:00 133.3
3.2.2023 07:45 133.3
3.2.2023 07:30 133.3
3.2.2023 07:15 133.3
3.2.2023 07:00 133.3
3.2.2023 06:45 133.3
3.2.2023 06:30 133.3
3.2.2023 06:15 133.3
3.2.2023 06:00 133.3
3.2.2023 05:45 133.3
3.2.2023 05:30 133.3
3.2.2023 05:15 133.3
3.2.2023 05:00 133.3
3.2.2023 04:45 133.3
3.2.2023 04:30 133.3
3.2.2023 04:15 133.3
3.2.2023 04:00 133.4
3.2.2023 03:45 133.4
3.2.2023 03:30 133.4
3.2.2023 03:15 133.5
3.2.2023 03:00 133.5
3.2.2023 02:45 133.5
3.2.2023 02:30 133.6
3.2.2023 02:15 133.6
3.2.2023 02:00 133.6
3.2.2023 01:45 133.6
3.2.2023 01:30 133.6
3.2.2023 01:15 133.6
3.2.2023 01:00 133.6
3.2.2023 00:45 133.6
3.2.2023 00:30 133.6
3.2.2023 00:15 133.6
3.2.2023 00:00 133.6
2.2.2023 23:45 133.7
2.2.2023 23:30 133.6
2.2.2023 23:15 133.7
2.2.2023 23:00 133.8
2.2.2023 22:45 133.9
2.2.2023 22:30 133.9
2.2.2023 22:15 133.9
2.2.2023 22:00 133.9
2.2.2023 21:45 133.9
2.2.2023 21:30 133.9
2.2.2023 21:15 134.1
2.2.2023 21:00 134.2
2.2.2023 20:45 134.2
2.2.2023 20:30 134.2
2.2.2023 20:15 134.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )