Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čadca
Tok:Čierňanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Čadca - Čierňanka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čadca - Čierňanka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.2.2023 21:00 180
3.2.2023 20:45 180
3.2.2023 20:30 180.1
3.2.2023 20:15 180
3.2.2023 20:00 180
3.2.2023 19:45 180
3.2.2023 19:30 180
3.2.2023 19:15 180
3.2.2023 19:00 190
3.2.2023 18:45 190
3.2.2023 18:30 200
3.2.2023 18:15 200
3.2.2023 18:00 200
3.2.2023 17:45 160
3.2.2023 17:30 150
3.2.2023 17:15 150
3.2.2023 17:00 160
3.2.2023 16:45 160
3.2.2023 16:30 160
3.2.2023 16:15 170.1
3.2.2023 16:00 170
3.2.2023 15:45 180
3.2.2023 15:30 180
3.2.2023 15:15 190
3.2.2023 15:00 190
3.2.2023 14:45 190
3.2.2023 14:30 190
3.2.2023 14:15 200
3.2.2023 14:00 200
3.2.2023 13:45 200
3.2.2023 13:30 200
3.2.2023 13:15 200.1
3.2.2023 13:00 200.1
3.2.2023 12:45 200.2
3.2.2023 12:30 200.2
3.2.2023 12:15 200.3
3.2.2023 12:00 200.3
3.2.2023 11:45 200.4
3.2.2023 11:30 200.5
3.2.2023 11:15 200.5
3.2.2023 11:00 200.5
3.2.2023 10:45 200.5
3.2.2023 10:30 200.5
3.2.2023 10:15 200.5
3.2.2023 10:00 200.4
3.2.2023 09:45 200.4
3.2.2023 09:30 200.4
3.2.2023 09:15 200.4
3.2.2023 09:00 200.4
3.2.2023 08:45 200.4
3.2.2023 08:30 200.4
3.2.2023 08:15 200.4
3.2.2023 08:00 200.4
3.2.2023 07:45 200.4
3.2.2023 07:30 200.4
3.2.2023 07:15 200.5
3.2.2023 07:00 200.5
3.2.2023 06:45 200.5
3.2.2023 06:30 200.5
3.2.2023 06:15 200.5
3.2.2023 06:00 200.6
3.2.2023 05:45 200.6
3.2.2023 05:30 200.6
3.2.2023 05:15 200.6
3.2.2023 05:00 200.7
3.2.2023 04:45 200.7
3.2.2023 04:30 200.7
3.2.2023 04:15 200.8
3.2.2023 04:00 200.8
3.2.2023 03:45 200.8
3.2.2023 03:30 200.9
3.2.2023 03:15 200.9
3.2.2023 03:00 200.9
3.2.2023 02:45 200.9
3.2.2023 02:30 200.9
3.2.2023 02:15 201
3.2.2023 02:00 201
3.2.2023 01:45 201
3.2.2023 01:30 201
3.2.2023 01:15 201
3.2.2023 01:00 201.1
3.2.2023 00:45 201.1
3.2.2023 00:30 201.1
3.2.2023 00:15 201.2
3.2.2023 00:00 211.2
2.2.2023 23:45 211.2
2.2.2023 23:30 211.2
2.2.2023 23:15 211.2
2.2.2023 23:00 211.3
2.2.2023 22:45 211.3
2.2.2023 22:30 211.3
2.2.2023 22:15 211.3
2.2.2023 22:00 211.4
2.2.2023 21:45 211.4
2.2.2023 21:30 211.4
2.2.2023 21:15 211.4
2.2.2023 21:00 211.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )