Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Šuja
Tok:Rajčanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Rajčanka
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Šuja - Rajčanka

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Šuja - Rajčanka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.2.2023 20:30 340.5
3.2.2023 20:15 340.5
3.2.2023 20:00 340.5
3.2.2023 19:45 340.4
3.2.2023 19:30 340.4
3.2.2023 19:15 340.4
3.2.2023 19:00 340.4
3.2.2023 18:45 340.3
3.2.2023 18:30 340.3
3.2.2023 18:15 340.2
3.2.2023 18:00 340.2
3.2.2023 17:45 340.2
3.2.2023 17:30 340.2
3.2.2023 17:15 340.2
3.2.2023 17:00 340.2
3.2.2023 16:45 340.1
3.2.2023 16:30 340.1
3.2.2023 16:15 330
3.2.2023 16:00 340
3.2.2023 15:45 340
3.2.2023 15:30 340.1
3.2.2023 15:15 340.2
3.2.2023 15:00 340.2
3.2.2023 14:45 340.3
3.2.2023 14:30 340.4
3.2.2023 14:15 340.4
3.2.2023 14:00 330.5
3.2.2023 13:45 330.5
3.2.2023 13:30 330.6
3.2.2023 13:15 330.6
3.2.2023 13:00 330.7
3.2.2023 12:45 330.8
3.2.2023 12:30 330.8
3.2.2023 12:15 330.8
3.2.2023 12:00 330.8
3.2.2023 11:45 330.8
3.2.2023 11:30 330.8
3.2.2023 11:15 330.8
3.2.2023 11:00 330.9
3.2.2023 10:45 330.9
3.2.2023 10:30 330.9
3.2.2023 10:15 330.9
3.2.2023 10:00 330.9
3.2.2023 09:45 330.9
3.2.2023 09:30 330.9
3.2.2023 09:15 331
3.2.2023 09:00 330.9
3.2.2023 08:45 330.9
3.2.2023 08:30 330.9
3.2.2023 08:15 330.9
3.2.2023 08:00 330.9
3.2.2023 07:45 330.9
3.2.2023 07:30 330.9
3.2.2023 07:15 330.9
3.2.2023 07:00 330.9
3.2.2023 06:45 330.9
3.2.2023 06:30 330.9
3.2.2023 06:15 330.9
3.2.2023 06:00 330.9
3.2.2023 05:45 330.9
3.2.2023 05:30 331
3.2.2023 05:15 331
3.2.2023 05:00 331
3.2.2023 04:45 331
3.2.2023 04:30 331.1
3.2.2023 04:15 331.1
3.2.2023 04:00 331.1
3.2.2023 03:45 331.2
3.2.2023 03:30 331.2
3.2.2023 03:15 331.3
3.2.2023 03:00 331.3
3.2.2023 02:45 331.4
3.2.2023 02:30 331.4
3.2.2023 02:15 331.4
3.2.2023 02:00 331.5
3.2.2023 01:45 341.6
3.2.2023 01:30 331.6
3.2.2023 01:15 331.6
3.2.2023 01:00 331.7
3.2.2023 00:45 341.7
3.2.2023 00:30 341.7
3.2.2023 00:15 341.7
3.2.2023 00:00 341.8
2.2.2023 23:45 341.8
2.2.2023 23:30 341.9
2.2.2023 23:15 332
2.2.2023 23:00 342
2.2.2023 22:45 342
2.2.2023 22:30 342
2.2.2023 22:15 342
2.2.2023 22:00 342
2.2.2023 21:45 341.9
2.2.2023 21:30 341.8
2.2.2023 21:15 342.1
2.2.2023 21:00 342.3
2.2.2023 20:45 342.4
2.2.2023 20:30 332.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )