Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší

Aktuálne merané údaje
Názov stanice Dátum a čas merania Hodnota radiácie [nSv/h]
Banská Bystrica - Zelená24.05.2022 11:00132
Bratislava - Koliba24.05.2022 11:0099
Gánovce24.05.2022 11:00136
Liptovský Mikuláš - Ondrašová24.05.2022 11:00149
Mochovce24.05.2022 11:00122
Piešťany24.05.2022 11:00126
Stropkov - Tisinec24.05.2022 11:00119
Trenčín24.05.2022 11:00131
Veľké Lovce24.05.2022 11:00150
Žilina - Dolný Hričov24.05.2022 11:00113
Z dôvodu metrologického overovania gama detektorov budú dáta z časti meracích miest v nasledujúcich týždňoch dočasne nedostupné.

Viac o monitoringu rádioaktivity nájdete tu.