Situácia a vývoj - Bratislavský región

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA:
Na  tokoch je  ustálenosť až mierny pokles vodných hladín. 
Hladiny na dolnom Váhu, dolnej Nitre a strednom úseku Dunaja (Medveďov) sú 
ovplyvňované manipuláciou na VD.

POČASIE:
Zamračené a na západe sneženie.
Ranné teploty vzduchu sa vo vodomerných staniciach pohybovali v rozsahu od 2 do 0°C. 


ZRÁŽKY:
Takmer bez zrážok.


HYDROLOGICKÝ VÝVOJ:
Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na tokoch ustálenosť
až mierny pokles vodných hladín.

SHMÚ, OHPaV, VW
Aktualizované: 09.12.2021 07:34