Situácia a vývoj - Banskobystrický región

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA:
HRON, IPEĽ, SLANÁ a RIMAVA - na tokoch prevláda ustálenosť vodných hladín. 
Ich priebeh je v povodí Hrona, Slatiny a Slanej ovplyvnený manipuláciami na VD.

Ojedinele sú vodné stavy ovplyvnené ľadovými úkazmi (ľad pri brehu, ľadová triešť).

POČASIE:
Zamračené a na väčšine územia sú zrážky, nižšie dážď alebo zmiešané a 
vyššie sneženie. Ranné teploty vzduchu sa vo vodomerných staniciach 
pohybovali od 1,0 °C do -1,3 °C.

ZRÁŽKY:
Na celom území prevažne zo snehu, v nížinách a kotlinách zmiešané zrážky 
s úhrnmi do 7,7 mm (Králiky; okres Banská Bystrica). 

HYDROLOGICKÝ VÝVOJ:
Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na tokoch 
prevažne ustálenosť vodných hladín. Ojedinele môžu byť vodné stavy ovplyvňované 
ľadovými úkazmi. 

Hladiny tokov pod vodnými dielami môžu byť ovplyvňované manipuláciami na VD.

SHMÚ, OHMPaV BB TT
Aktualizované: 06.12.2021 07:25