Situácia a vývoj - Žilinský región

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA:
Na tokoch v povodí horného a stredného Váhu je ustálenosť až mierny pokles vodných hladín. 
Na niektorých tokoch v severnej časti povodia sú vodné hladiny ovplyvnené ľadovými úkazmi
(ľad pri brehu, dnový ľad), ktoré môžu spôsobiť / spôsobujú ich vzdúvanie (vzostup) 
pri ustálenosti prietoku. 
Hladiny tokov pod vodnými dielami sú ovplyvňované manipuláciou. 

POČASIE:
Zamračené, na mnohých miestach sneženie, v nižších polohách aj dážď so snehom.
Ranné teploty vzduchu sa vo vodomerných staniciach pohybovali od 1°C do -2°C.

ZRÁŽKY:
Takmer na celom území, vo forme sneženia s maximálnym denným úhrnom na juhozápade územia 
(do 9 mm).

HYDROLOGICKÝ VÝVOJ:
Na základe predpovedaného vývoja počasia očakávame na tokoch v povodí horného a stredného 
Váhu ustálenosť vodných hladín.
Na niektorých tokoch najmä v severnej časti povodia môžu byť vodné hladiny ovplyvňované
ľadovými úkazmi, ktoré môžu spôsobiť ich vzdúvanie (vzostup) pri ustálenosti prietoku.
Hladiny tokov pod vodnými dielami môžu byť ovplyvňované manipuláciou. 

SHMÚ, OHMPaV ZA MZ
Aktualizované: 06.12.2021 07:20