Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Liptovský Hrádok
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm 280 cm

Liptovský Hrádok - Váh

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Liptovský Hrádok - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2022 03:15 584.4
28.11.2022 03:00 584.4
28.11.2022 02:45 584.5
28.11.2022 02:30 584.5
28.11.2022 02:15 584.5
28.11.2022 02:00 584.5
28.11.2022 01:45 584.5
28.11.2022 01:30 584.6
28.11.2022 01:15 584.6
28.11.2022 01:00 584.6
28.11.2022 00:45 584.6
28.11.2022 00:30 584.6
28.11.2022 00:15 584.7
28.11.2022 00:00 584.7
27.11.2022 23:45 584.7
27.11.2022 23:30 584.7
27.11.2022 23:15 584.7
27.11.2022 23:00 584.8
27.11.2022 22:45 594.8
27.11.2022 22:30 584.8
27.11.2022 22:15 594.9
27.11.2022 22:00 594.9
27.11.2022 21:45 584.9
27.11.2022 21:30 595
27.11.2022 21:15 595
27.11.2022 21:00 595
27.11.2022 20:45 595
27.11.2022 20:30 585
27.11.2022 20:15 595
27.11.2022 20:00 585.1
27.11.2022 19:45 595.1
27.11.2022 19:30 585.1
27.11.2022 19:15 595.2
27.11.2022 19:00 595.2
27.11.2022 18:45 595.2
27.11.2022 18:30 595.2
27.11.2022 18:15 595.2
27.11.2022 18:00 585.2
27.11.2022 17:45 595.3
27.11.2022 17:30 595.3
27.11.2022 17:15 595.2
27.11.2022 17:00 595.2
27.11.2022 16:45 595.2
27.11.2022 16:30 595.2
27.11.2022 16:15 595.2
27.11.2022 16:00 595.2
27.11.2022 15:45 595.3
27.11.2022 15:30 595.3
27.11.2022 15:15 595.3
27.11.2022 15:00 595.3
27.11.2022 14:45 595.3
27.11.2022 14:30 595.3
27.11.2022 14:15 595.3
27.11.2022 14:00 595.2
27.11.2022 13:45 595.1
27.11.2022 13:30 595.2
27.11.2022 13:15 595.1
27.11.2022 13:00 595.1
27.11.2022 12:45 595.1
27.11.2022 12:30 585.1
27.11.2022 12:15 595.1
27.11.2022 12:00 595.1
27.11.2022 11:45 595.1
27.11.2022 11:30 595
27.11.2022 11:15 594.9
27.11.2022 11:00 594.9
27.11.2022 10:45 584.9
27.11.2022 10:30 584.9
27.11.2022 10:15 594.8
27.11.2022 10:00 584.8
27.11.2022 09:45 584.8
27.11.2022 09:30 584.8
27.11.2022 09:15 584.8
27.11.2022 09:00 584.8
27.11.2022 08:45 584.8
27.11.2022 08:30 584.8
27.11.2022 08:15 584.8
27.11.2022 08:00 584.8
27.11.2022 07:45 584.8
27.11.2022 07:30 584.8
27.11.2022 07:15 584.8
27.11.2022 07:00 584.8
27.11.2022 06:45 584.8
27.11.2022 06:30 584.8
27.11.2022 06:15 584.8
27.11.2022 06:00 584.8
27.11.2022 05:45 584.8
27.11.2022 05:30 584.8
27.11.2022 05:15 584.8
27.11.2022 05:00 584.9
27.11.2022 04:45 584.9
27.11.2022 04:30 584.9
27.11.2022 04:15 584.9
27.11.2022 04:00 584.9
27.11.2022 03:45 584.9
27.11.2022 03:30 584.8
27.11.2022 03:15 584.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )