Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Podbanské
Tok:Belá
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 185 cm 185 cm

Podbanské - Belá

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Podbanské - Belá
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2022 02:00 304.5
28.11.2022 01:45 304.5
28.11.2022 01:30 304.5
28.11.2022 01:15 304.5
28.11.2022 01:00 304.5
28.11.2022 00:45 304.5
28.11.2022 00:30 304.5
28.11.2022 00:15 304.5
28.11.2022 00:00 304.5
27.11.2022 23:45 304.5
27.11.2022 23:30 304.6
27.11.2022 23:15 304.6
27.11.2022 23:00 304.6
27.11.2022 22:45 304.6
27.11.2022 22:30 304.6
27.11.2022 22:15 304.7
27.11.2022 22:00 304.7
27.11.2022 21:45 304.7
27.11.2022 21:30 304.7
27.11.2022 21:15 304.8
27.11.2022 21:00 304.8
27.11.2022 20:45 304.8
27.11.2022 20:30 304.8
27.11.2022 20:15 304.8
27.11.2022 20:00 304.8
27.11.2022 19:45 304.8
27.11.2022 19:30 304.8
27.11.2022 19:15 304.8
27.11.2022 19:00 304.8
27.11.2022 18:45 304.8
27.11.2022 18:30 304.8
27.11.2022 18:15 304.8
27.11.2022 18:00 304.8
27.11.2022 17:45 304.9
27.11.2022 17:30 304.9
27.11.2022 17:15 305
27.11.2022 17:00 305
27.11.2022 16:45 305.1
27.11.2022 16:30 305.1
27.11.2022 16:15 305.2
27.11.2022 16:00 305.3
27.11.2022 15:45 305.3
27.11.2022 15:30 305.4
27.11.2022 15:15 305.3
27.11.2022 15:00 305.4
27.11.2022 14:45 305.4
27.11.2022 14:30 305.4
27.11.2022 14:15 305.4
27.11.2022 14:00 305.4
27.11.2022 13:45 305.4
27.11.2022 13:30 305.4
27.11.2022 13:15 305.4
27.11.2022 13:00 305.4
27.11.2022 12:45 305.4
27.11.2022 12:30 305.4
27.11.2022 12:15 305.3
27.11.2022 12:00 305.3
27.11.2022 11:45 305.3
27.11.2022 11:30 305.2
27.11.2022 11:15 305.2
27.11.2022 11:00 305.2
27.11.2022 10:45 305.1
27.11.2022 10:30 305.1
27.11.2022 10:15 305
27.11.2022 10:00 305
27.11.2022 09:45 304.9
27.11.2022 09:30 304.9
27.11.2022 09:15 304.9
27.11.2022 09:00 304.8
27.11.2022 08:45 304.8
27.11.2022 08:30 304.8
27.11.2022 08:15 304.8
27.11.2022 08:00 304.8
27.11.2022 07:45 304.8
27.11.2022 07:30 304.8
27.11.2022 07:15 304.8
27.11.2022 07:00 304.8
27.11.2022 06:45 304.8
27.11.2022 06:30 304.9
27.11.2022 06:15 304.9
27.11.2022 06:00 304.9
27.11.2022 05:45 304.8
27.11.2022 05:30 304.8
27.11.2022 05:15 304.9
27.11.2022 05:00 304.8
27.11.2022 04:45 304.9
27.11.2022 04:30 304.9
27.11.2022 04:15 304.9
27.11.2022 04:00 304.9
27.11.2022 03:45 304.9
27.11.2022 03:30 304.9
27.11.2022 03:15 304.9
27.11.2022 03:00 314.9
27.11.2022 02:45 304.9
27.11.2022 02:30 304.9
27.11.2022 02:15 304.8
27.11.2022 02:00 304.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )