Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Strečno
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Strečno - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Strečno - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
1.4.2023 16:15 1175.6
1.4.2023 16:00 1175.6
1.4.2023 15:45 1165.6
1.4.2023 15:30 1155.6
1.4.2023 15:15 1135.6
1.4.2023 15:00 1125.6
1.4.2023 14:45 1125.6
1.4.2023 14:30 1145.6
1.4.2023 14:15 1155.6
1.4.2023 14:00 1175.6
1.4.2023 13:45 1175.6
1.4.2023 13:30 1175.6
1.4.2023 13:15 1185.6
1.4.2023 13:00 1185.6
1.4.2023 12:45 1185.6
1.4.2023 12:30 1185.6
1.4.2023 12:15 1185.6
1.4.2023 12:00 1175.6
1.4.2023 11:45 1185.6
1.4.2023 11:30 1175.6
1.4.2023 11:15 1175.6
1.4.2023 11:00 1175.6
1.4.2023 10:45 1175.6
1.4.2023 10:30 1175.6
1.4.2023 10:15 1175.6
1.4.2023 10:00 1175.6
1.4.2023 09:45 1175.6
1.4.2023 09:30 1175.6
1.4.2023 09:15 1175.6
1.4.2023 09:00 1175.6
1.4.2023 08:45 1175.6
1.4.2023 08:30 1175.6
1.4.2023 08:15 1175.6
1.4.2023 08:00 1175.6
1.4.2023 07:45 1175.6
1.4.2023 07:30 1175.6
1.4.2023 07:15 1165.6
1.4.2023 07:00 1155.6
1.4.2023 06:45 1125.6
1.4.2023 06:30 1055.6
1.4.2023 06:15 975.6
1.4.2023 06:00 945.6
1.4.2023 05:45 935.6
1.4.2023 05:30 935.6
1.4.2023 05:15 935.6
1.4.2023 05:00 935.6
1.4.2023 04:45 935.6
1.4.2023 04:30 935.6
1.4.2023 04:15 935.6
1.4.2023 04:00 935.6
1.4.2023 03:45 945.6
1.4.2023 03:30 955.6
1.4.2023 03:15 975.6
1.4.2023 03:00 995.6
1.4.2023 02:45 1035.6
1.4.2023 02:30 1065.6
1.4.2023 02:15 1105.6
1.4.2023 02:00 1135.6
1.4.2023 01:45 1145.6
1.4.2023 01:30 1155.6
1.4.2023 01:15 1165.6
1.4.2023 01:00 1175.6
1.4.2023 00:45 1175.6
1.4.2023 00:30 1175.6
1.4.2023 00:15 1175.6
1.4.2023 00:00 1165.6
31.3.2023 23:45 1165.6
31.3.2023 23:30 1175.6
31.3.2023 23:15 1175.6
31.3.2023 23:00 1185.6
31.3.2023 22:45 1185.6
31.3.2023 22:30 1185.6
31.3.2023 22:15 1185.6
31.3.2023 22:00 1175.6
31.3.2023 21:45 1175.6
31.3.2023 21:30 1175.6
31.3.2023 21:15 1175.6
31.3.2023 21:00 1175.6
31.3.2023 20:45 1185.6
31.3.2023 20:30 1185.7
31.3.2023 20:15 1185.7
31.3.2023 20:00 1185.7
31.3.2023 19:45 1195.7
31.3.2023 19:30 1195.7
31.3.2023 19:15 1195.7
31.3.2023 19:00 1195.7
31.3.2023 18:45 1185.7
31.3.2023 18:30 1185.7
31.3.2023 18:15 1165.7
31.3.2023 18:00 1155.7
31.3.2023 17:45 1155.7
31.3.2023 17:30 1155.7
31.3.2023 17:15 1155.7
31.3.2023 17:00 1155.7
31.3.2023 16:45 1155.7
31.3.2023 16:30 1155.7
31.3.2023 16:15 1155.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )