Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Dubová
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm 280 cm

Dubová - Hron

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dubová - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.3.2023 09:00 1045
21.3.2023 08:45 1045
21.3.2023 08:30 1045
21.3.2023 08:15 1045
21.3.2023 08:00 1035
21.3.2023 07:45 1035
21.3.2023 07:30 1035
21.3.2023 07:15 1035.1
21.3.2023 07:00 1035.1
21.3.2023 06:45 1045.2
21.3.2023 06:30 1045.2
21.3.2023 06:15 1035.2
21.3.2023 06:00 1035.3
21.3.2023 05:45 1045.3
21.3.2023 05:30 1045.3
21.3.2023 05:15 1035.3
21.3.2023 05:00 1035.3
21.3.2023 04:45 1045.4
21.3.2023 04:30 1045.4
21.3.2023 04:15 1045.5
21.3.2023 04:00 1035.5
21.3.2023 03:45 1035.5
21.3.2023 03:30 1035.5
21.3.2023 03:15 1035.6
21.3.2023 03:00 1045.6
21.3.2023 02:45 1035.7
21.3.2023 02:30 1045.7
21.3.2023 02:15 1035.7
21.3.2023 02:00 1045.7
21.3.2023 01:45 1045.7
21.3.2023 01:30 1045.7
21.3.2023 01:15 1045.8
21.3.2023 01:00 1045.8
21.3.2023 00:45 1045.9
21.3.2023 00:30 1035.9
21.3.2023 00:15 1035.9
21.3.2023 00:00 1046
20.3.2023 23:45 1036
20.3.2023 23:30 1036
20.3.2023 23:15 1036.1
20.3.2023 23:00 1046.1
20.3.2023 22:45 1046.2
20.3.2023 22:30 1056.2
20.3.2023 22:15 1046.2
20.3.2023 22:00 1026.2
20.3.2023 21:45 1036.3
20.3.2023 21:30 1036.3
20.3.2023 21:15 1046.3
20.3.2023 21:00 1046.3
20.3.2023 20:45 1046.3
20.3.2023 20:30 1046.4
20.3.2023 20:15 1046.4
20.3.2023 20:00 1036.4
20.3.2023 19:45 1036.4
20.3.2023 19:30 1046.4
20.3.2023 19:15 1046.5
20.3.2023 19:00 1036.4
20.3.2023 18:45 1036.5
20.3.2023 18:30 1036.5
20.3.2023 18:15 1046.5
20.3.2023 18:00 1046.5
20.3.2023 17:45 1046.5
20.3.2023 17:30 1046.4
20.3.2023 17:15 1036.4
20.3.2023 17:00 1036.4
20.3.2023 16:45 1036.4
20.3.2023 16:30 1036.4
20.3.2023 16:15 1036.3
20.3.2023 16:00 1036.3
20.3.2023 15:45 1036.2
20.3.2023 15:30 1036.2
20.3.2023 15:15 1036
20.3.2023 15:00 1036.1
20.3.2023 14:45 1036
20.3.2023 14:30 1035.9
20.3.2023 14:15 1035.8
20.3.2023 14:00 1035.6
20.3.2023 13:45 1035.5
20.3.2023 13:30 1025.4
20.3.2023 13:15 1035.3
20.3.2023 13:00 1035.1
20.3.2023 12:45 1035
20.3.2023 12:30 1034.9
20.3.2023 12:15 1034.8
20.3.2023 12:00 1034.7
20.3.2023 11:45 1034.6
20.3.2023 11:30 1034.5
20.3.2023 11:15 1034.4
20.3.2023 11:00 1034.3
20.3.2023 10:45 1044.2
20.3.2023 10:30 1054.1
20.3.2023 10:15 1034
20.3.2023 10:00 1024
20.3.2023 09:45 1033.9
20.3.2023 09:30 1033.9
20.3.2023 09:15 1043.9
20.3.2023 09:00 1043.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )