Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Banská Bystrica
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 310 cm 310 cm

Banská Bystrica - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Banská Bystrica - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.8.2022 21:00 7619.5
7.8.2022 20:45 7619.7
7.8.2022 20:30 7620
7.8.2022 20:15 7620.3
7.8.2022 20:00 7620.6
7.8.2022 19:45 7620.9
7.8.2022 19:30 7621.1
7.8.2022 19:15 7621.4
7.8.2022 19:00 7621.5
7.8.2022 18:00 7621.7
7.8.2022 17:00 7622.1
7.8.2022 16:00 7622.5
7.8.2022 15:00 7622.8
7.8.2022 14:00 7623.4
7.8.2022 13:00 7623.3
7.8.2022 12:00 7623.1
7.8.2022 11:00 7623.4
7.8.2022 10:00 7619.6
7.8.2022 09:00 7618
7.8.2022 08:00 7617.3
7.8.2022 07:00 7616.7
7.8.2022 06:00 7716.6
7.8.2022 05:00 7616.8
7.8.2022 04:00 7617.1
7.8.2022 03:00 7617.4
7.8.2022 02:00 7617.8
7.8.2022 01:00 7618.2
7.8.2022 00:00 7618.5
6.8.2022 23:00 7618.8
6.8.2022 22:00 7619.2
6.8.2022 21:00 7619.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )