Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Banská Bystrica
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 310 cm 310 cm

Banská Bystrica - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Banská Bystrica - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
22.1.2022 09:00 921.8
22.1.2022 08:45 921.8
22.1.2022 08:30 921.9
22.1.2022 08:15 921.9
22.1.2022 08:00 921.9
22.1.2022 07:45 921.9
22.1.2022 07:30 922
22.1.2022 07:15 922
22.1.2022 07:00 922
22.1.2022 06:00 922
22.1.2022 05:00 942
22.1.2022 04:00 922
22.1.2022 03:00 932
22.1.2022 02:00 922.2
22.1.2022 01:00 932.4
22.1.2022 00:00 952.5
21.1.2022 23:00 962.5
21.1.2022 22:00 962.6
21.1.2022 21:00 972.6
21.1.2022 20:00 942.5
21.1.2022 19:00 922.6
21.1.2022 18:00 922.7
21.1.2022 17:00 942.8
21.1.2022 16:00 922.9
21.1.2022 15:00 943
21.1.2022 14:00 933
21.1.2022 13:00 953
21.1.2022 12:00 942.9
21.1.2022 11:00 962.6
21.1.2022 10:00 922.5
21.1.2022 09:00 912.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )