Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Krásny Brod
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Krásny Brod - Laborec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Krásny Brod - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2022 02:00 273.9
28.11.2022 01:45 274
28.11.2022 01:30 274
28.11.2022 01:15 274
28.11.2022 01:00 274
28.11.2022 00:45 274.1
28.11.2022 00:30 274.1
28.11.2022 00:15 274.2
28.11.2022 00:00 274.2
27.11.2022 23:45 274.3
27.11.2022 23:30 274.3
27.11.2022 23:15 274.3
27.11.2022 23:00 274.4
27.11.2022 22:45 274.4
27.11.2022 22:30 274.5
27.11.2022 22:15 274.6
27.11.2022 22:00 274.6
27.11.2022 21:45 274.7
27.11.2022 21:30 274.7
27.11.2022 21:15 274.8
27.11.2022 21:00 274.9
27.11.2022 20:45 274.9
27.11.2022 20:30 275
27.11.2022 20:15 275
27.11.2022 20:00 275
27.11.2022 19:45 265.1
27.11.2022 19:30 275.1
27.11.2022 19:15 275.1
27.11.2022 19:00 265.2
27.11.2022 18:45 265.2
27.11.2022 18:30 275.2
27.11.2022 18:15 265.2
27.11.2022 18:00 275.3
27.11.2022 17:45 275.3
27.11.2022 17:30 275.3
27.11.2022 17:15 275.3
27.11.2022 17:00 275.4
27.11.2022 16:45 275.4
27.11.2022 16:30 275.4
27.11.2022 16:15 275.4
27.11.2022 16:00 275.4
27.11.2022 15:45 275.4
27.11.2022 15:30 275.5
27.11.2022 15:15 275.4
27.11.2022 15:00 265.5
27.11.2022 14:45 265.5
27.11.2022 14:30 265.4
27.11.2022 14:15 265.4
27.11.2022 14:00 265.4
27.11.2022 13:45 265.4
27.11.2022 13:30 265.3
27.11.2022 13:15 265.3
27.11.2022 13:00 265.2
27.11.2022 12:45 265.2
27.11.2022 12:30 265.1
27.11.2022 12:15 265.1
27.11.2022 12:00 265
27.11.2022 11:45 265
27.11.2022 11:30 264.9
27.11.2022 11:15 264.8
27.11.2022 11:00 264.8
27.11.2022 10:45 264.7
27.11.2022 10:30 264.7
27.11.2022 10:15 264.7
27.11.2022 10:00 264.6
27.11.2022 09:45 264.6
27.11.2022 09:30 264.6
27.11.2022 09:15 264.6
27.11.2022 09:00 264.6
27.11.2022 08:45 264.6
27.11.2022 08:30 264.6
27.11.2022 08:15 264.6
27.11.2022 08:00 264.7
27.11.2022 07:45 264.7
27.11.2022 07:30 264.7
27.11.2022 07:15 264.7
27.11.2022 07:00 264.8
27.11.2022 06:45 264.8
27.11.2022 06:30 264.8
27.11.2022 06:15 264.8
27.11.2022 06:00 264.8
27.11.2022 05:45 264.8
27.11.2022 05:30 264.8
27.11.2022 05:15 264.8
27.11.2022 05:00 264.9
27.11.2022 04:45 264.9
27.11.2022 04:30 264.9
27.11.2022 04:15 264.9
27.11.2022 04:00 264.9
27.11.2022 03:45 264.9
27.11.2022 03:30 264.9
27.11.2022 03:15 264.9
27.11.2022 03:00 264.9
27.11.2022 02:45 264.9
27.11.2022 02:30 264.9
27.11.2022 02:15 264.9
27.11.2022 02:00 264.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )