Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Papín
Tok:Udava
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Papín - Udava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Papín - Udava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2022 02:15 764.5
28.11.2022 02:00 764.5
28.11.2022 01:45 764.5
28.11.2022 01:30 764.6
28.11.2022 01:15 764.6
28.11.2022 01:00 764.6
28.11.2022 00:45 764.6
28.11.2022 00:30 764.7
28.11.2022 00:15 764.7
28.11.2022 00:00 764.7
27.11.2022 23:45 764.8
27.11.2022 23:30 764.8
27.11.2022 23:15 764.8
27.11.2022 23:00 764.9
27.11.2022 22:45 764.9
27.11.2022 22:30 764.9
27.11.2022 22:15 765
27.11.2022 22:00 765
27.11.2022 21:45 765.1
27.11.2022 21:30 765.1
27.11.2022 21:15 765.2
27.11.2022 21:00 765.2
27.11.2022 20:45 765.3
27.11.2022 20:30 765.3
27.11.2022 20:15 765.3
27.11.2022 20:00 765.4
27.11.2022 19:45 765.4
27.11.2022 19:30 765.4
27.11.2022 19:15 765.4
27.11.2022 19:00 765.5
27.11.2022 18:45 765.5
27.11.2022 18:30 765.5
27.11.2022 18:15 765.6
27.11.2022 18:00 765.6
27.11.2022 17:45 765.6
27.11.2022 17:30 765.7
27.11.2022 17:15 765.7
27.11.2022 17:00 765.7
27.11.2022 16:45 765.8
27.11.2022 16:30 765.8
27.11.2022 16:15 765.8
27.11.2022 16:00 765.8
27.11.2022 15:45 765.9
27.11.2022 15:30 765.9
27.11.2022 15:15 765.9
27.11.2022 15:00 765.9
27.11.2022 14:45 765.9
27.11.2022 14:30 765.9
27.11.2022 14:15 765.9
27.11.2022 14:00 765.9
27.11.2022 13:45 765.9
27.11.2022 13:30 765.8
27.11.2022 13:15 765.8
27.11.2022 13:00 765.7
27.11.2022 12:45 765.7
27.11.2022 12:30 765.7
27.11.2022 12:15 765.6
27.11.2022 12:00 765.5
27.11.2022 11:45 765.5
27.11.2022 11:30 765.5
27.11.2022 11:15 765.4
27.11.2022 11:00 765.3
27.11.2022 10:45 765.3
27.11.2022 10:30 765.2
27.11.2022 10:15 765.2
27.11.2022 10:00 765.2
27.11.2022 09:45 765.2
27.11.2022 09:30 765.2
27.11.2022 09:15 765.2
27.11.2022 09:00 765.2
27.11.2022 08:45 765.2
27.11.2022 08:30 765.3
27.11.2022 08:15 765.3
27.11.2022 08:00 765.3
27.11.2022 07:45 765.4
27.11.2022 07:30 765.4
27.11.2022 07:15 765.4
27.11.2022 07:00 765.4
27.11.2022 06:45 765.4
27.11.2022 06:30 765.4
27.11.2022 06:15 765.4
27.11.2022 06:00 765.4
27.11.2022 05:45 765.4
27.11.2022 05:30 765.4
27.11.2022 05:15 765.4
27.11.2022 05:00 765.5
27.11.2022 04:45 765.4
27.11.2022 04:30 765.4
27.11.2022 04:15 765.4
27.11.2022 04:00 765.4
27.11.2022 03:45 765.5
27.11.2022 03:30 765.4
27.11.2022 03:15 765.4
27.11.2022 03:00 765.5
27.11.2022 02:45 765.4
27.11.2022 02:30 765.5
27.11.2022 02:15 765.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )