Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Marhaň
Tok:Topľa
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 450 cm 450 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 500 cm 500 cm

Marhaň - Topľa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Marhaň - Topľa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.5.2022 20:00 11717.5
27.5.2022 19:45 11717.6
27.5.2022 19:30 11717.7
27.5.2022 19:15 11717.8
27.5.2022 19:00 11717.9
27.5.2022 18:45 11718.1
27.5.2022 18:30 11718.3
27.5.2022 18:15 11718.5
27.5.2022 18:00 11718.7
27.5.2022 17:00 11619
27.5.2022 16:00 11619.2
27.5.2022 15:00 11619.4
27.5.2022 14:00 11619.1
27.5.2022 13:00 11618.1
27.5.2022 12:00 11617.2
27.5.2022 11:00 11616.1
27.5.2022 10:00 11615.6
27.5.2022 09:00 11615.2
27.5.2022 08:00 11615
27.5.2022 07:00 11614.9
27.5.2022 06:00 11615.1
27.5.2022 05:00 11715.4
27.5.2022 04:00 11715.7
27.5.2022 03:00 11716
27.5.2022 02:00 11716.3
27.5.2022 01:00 11716.6
27.5.2022 00:00 11716.9
26.5.2022 23:00 11817.1
26.5.2022 22:00 11717.2
26.5.2022 21:00 11817.4
26.5.2022 20:00 11817.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )