Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hencovce
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 550 cm 550 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 650 cm 650 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 700 cm 700 cm

Hencovce - Ondava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hencovce - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.5.2022 20:30 16316.2
27.5.2022 20:15 16316.2
27.5.2022 20:00 16316.3
27.5.2022 19:45 16316.3
27.5.2022 19:30 16316.4
27.5.2022 19:15 16316.4
27.5.2022 19:00 16316.5
27.5.2022 18:45 16316.6
27.5.2022 18:30 16316.6
27.5.2022 18:00 16316.7
27.5.2022 17:00 16316.8
27.5.2022 16:00 16316.6
27.5.2022 15:00 16316.5
27.5.2022 14:00 16416.1
27.5.2022 13:00 16415.6
27.5.2022 12:00 16415.1
27.5.2022 11:00 16414.7
27.5.2022 10:00 16414.4
27.5.2022 09:00 16414.2
27.5.2022 08:00 16414.1
27.5.2022 07:00 16414.1
27.5.2022 06:00 16414.2
27.5.2022 05:00 16414.3
27.5.2022 04:00 16514.5
27.5.2022 03:00 16514.7
27.5.2022 02:00 16514.8
27.5.2022 01:00 16414.9
27.5.2022 00:00 16415.1
26.5.2022 23:00 16415.4
26.5.2022 22:00 16515.5
26.5.2022 21:00 16515.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )