Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Banská Bystrica

Hlavné činnosti oddelenia:

Mgr. Robert Chriašteľ

vedúci 
 

Kontakt :

Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Banská Bystrica
Zelená 5, P.O. Box 1,
974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel: + 421 48 472 9654
Fax: + 421 48 413 8545
E-mail: robert.chriastel@shmu.sk