Katalóg kvantity podzemných vôd Slovenska

Odbor podzemných vôd

Informácie o monitorovaných prameňoch a sondách Štátnej hydrologickej siete kvantity podzemných vôd Slovenska s dennou alebo týždennou periodicitou merania môžete vyhľadať podľa výberu čísla stanice (pramene denné, pramene týždenné, sondy denné, sondy týždenné), alebo podľa poznania lokalizácie stanice na mape na základe jej výberu na mape zvoleného okresu (výber podľa mapy).

Legenda:
sonda je v prevádzke
na sonde je prerušené meranie