Aktuality SHMÚ

Sezóna tropických cyklónov

11.8.2008 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | MV

Určite ste už zachytili v rozhlase, v tlači, či v televízii, že sa opäť začinajú tvoriť tropické búrky nad tropickými oceánmi. Tropickou cyklónou sa označuje tlaková níž vznikajúca nad teplými moriami v tropických oblastiach. Na svoj vznik potrebuje vodu, ktorá má teplotu aspoň 28 °C. Má menšie roznery než cyklńy, ktoré poznáme z našich zemepisných šírok. Priemer tropickej cykóny má niekoľko desiatok až pár stoviek km, ale čo jej chýba na rozmeroch, vyváži v tlaku. V jej strede je oveľa nižší tlak než v tej klasickej cykóne , ktorú poznáme zo strednej Európy. Tropická cykóna má svoj vlastný regionálny názov: hovoríme o hurikánoch, tajfúnoch, cyklónoch... Hurikány sa vyskytujú v Karibskom mori, okoloVeľkých Antíl a na priľahlom východnom pobreží severnej Ameriky. S tajfúnom sa môžeme stretnúť v oblasti Juhočínskeho mora a v západnej oblasti Tichého oceánu. Aj v súčasnej dobe pozorujeme na zemi dve výrazné tropické cyklóny. Jedna je v Mexickom zálive, je to hurikán Eduard, v americkej tlači tiež Edouard, ktorý sa len pomaličky presúva cez Mexický záliv. Druhá aktívna tropická cyklóna je v Juhočínskom mori. Tiež sa len veľmi pomaly pohybuje severozápadným smerom. Pretože sa nachádza blízko pobrežia Číny a Filipín, je potenciálne nebezpečná pre túto oblasť. sezóna tropických cyklón sa podľa amerických vedcov tento rok začala veľmi skoro.Odborníci z Národného klimatického predpovedného centra v USA predpokladajú, že je až 85% pravdepodobnosť na nadnormálnu hurikánovú sezónu. Predpokladajú, že 14-18 tropických búrok bude mať svoje vlastné meno, vyvinie sa z nich 7 až 10 hurikánov, z ktorých 3 až 6 môže dosiahnuť aspoň 3. stupeň Saffir-Simpsonovej stupnice. Či ich predpovede boli správne, uvidíme na konci hurikánovej sezóny, v novembri.