Aktuality SHMÚ

Úspešný workshop projektu DAREFFORT

13.9.2019 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | VALÉRIA WENDLOVÁ
Úspešný workshop projektu DAREFFORT

V priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave sa v stredu (11.9.2019) uskutočnil, v rámci projektu DAREFFORT, workshop zameraný na výmenu skúsenosti medzi poskytovateľmi a užívateľmi hydrologických predpovedí a výstrah.

Stretnutia sa zúčastnili riešitelia projektu, pracovníci  SHMÚ z odboru Hydrologické predpovede a výstrahy, pracovníci rezortu Ministerstva vnútra SR a  zástupcovia Okresných úradov - odborov  starostlivosti o životné prostredie,  odborov krízového riadenia, zástupcovia okresných a krajských hasičských záchranných zborov,  zástupcovia univerzít a Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Pracovníci SHMÚ predstavili Hydrologickú informačnú a predpovednú službu, poukázali na konkrétne dôležité informácie na webovej stránke www.shmu.sk, hovorili o procesoch vzniku jednotlivých druhov povodní, o význame odborných výrazov používaných napríklad v textových správach meteorologických a hydrologických výstrah. Účastníkov zaujalo aj predstavenie hydrologických pravdepodobnostných predpovedí a ich použitie v protipovodňovej ochrane.

Na podujatí odzneli odborné prezentácie o činnosti hydrologickej predpovednej služby a predpovedných systémoch.  Popoludní nasledoval pracovný workshop, kde boli účastníci rozdelení do štyroch skupín a diskutovali o svojich skúsenostiach s produktami našej predpovednej hydrologickej služby a užívateľských preferenciách Prvá skupina sa zamerala priamo na návrhy nových produktov,  v druhej a tretej sa diskutovalo o vydávaní výstrah, ich využívaní a zrozumiteľnosti. V poslednej skupine sa účastníci vyjadrovali k poskytovaniu a využívaniu hydrologických informácii či už na webe alebo inými formami komunikácie z hľadiska protipovodňovej ochrany. Na záver workshopu vedúci jednotlivých skupín v krátkosti tieto témy vyhodnotili. Detailné spracovanie výsledkov bude dostupné  u riešiteľov  projektu v blízkom čase. Podľa slov Danice Leškovej, vedúcej odboru Hydrologické predpovede a výstrahy: „inovatívne návrhy zo strany SHMÚ účastníci workschopu takmer jednoznačne prijali, avšak veľmi cennými boli práve ich návrhy. Napríklad pri mimoriadnych udalostiach by uvítali mobilnú aplikáciu s jednoduchým prístupom k zásadným informáciám, ktoré súvisia so živelnými pohromami, tiež školenia hasičských dispečerov na interpretáciu výstrah, prepojenosť so systémom HaZZ a pod. Návrhmi sa budeme zaoberať.

Na základe vyjadrení účastníkov stretnutia  možno povedať, že o hydrologické údaje a predpovede  je zo strany odbornej verejnosti značný  záujem, priamo ich využívajú vo svojej praxi a privítali by takéto stretnutia aj po skončení projektu. Pre nás je takáto príležitosť získať spätnú väzbu a spoznať užívateľské potreby tiež vzácna a nepochybne prispeje k zlepšeniam hydroprognóznej služby na strane jednej a správnej interpretácii výstupov na tej druhej.