Aktuality SHMÚ

Porovnanie minimálnej teploty vzduchu na prelome októbra a novembra 2019

2.11.2019 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN
Porovnanie minimálnej teploty vzduchu na prelome októbra a novembra 2019

Po veľmi teplom počasí, ktoré panovalo na našom území prevažne v druhej polovici októbra, sa v jeho závere výrazne ochladilo. V studenej vzduchovej hmote klesala teplota vzduchu počas noci na viacerých miestach pod bod mrazu. V súčasnosti je už situácia iná a v posledných hodinách sa výrazne oteplilo. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako sa spomínané zmeny v počasí prejavili na vzostupe dennej minimálnej teploty vzduchu za posledné štyri dni.

Synoptická situácia

Na animácii nižšie môžete vidieť, že dňa 31.10. sa v studenom vzduchu presúval stred tlakovej výše so Severného mora cez strednú Európu až do našej oblasti. V nasledujúcich hodinách sa stred tlakovej výše presunul ďalej smerom na východ a po jej zadnej strane k nám začal vo vyšších vrstvách ovzdušia prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu. Prílev teplého vzduchu do našej oblasti zosilnel za teplým frontom, ktorý postupoval cez strednú Európu 1. a 2.11. a následne k nám prúdenie teplého vzduchu pokračovalo po prednej strane rozsiahlej tlakovej níže so stredom nad Britskými ostrovmi. 

Porovnanie minimálnej dennej teploty vzduchu v období od 31.10. do 3.11.2019

Noc z 30. na 31. októbra bola prvou kedy sa vytvorili vhodné podmienky na výraznejší pokles teploty vzduchu na našom území. S výnimkou juhozápadného Slovenska bola väčšinou zmenšená oblačnosť a na väčšine územia, okrem juhovýchodu, zoslabol vietor. Obrázok č. 1 ponúka prehľad minimálnej dennej teploty vzduchu zo všetkých dostupných automatických staníc. Najnižšia teplota bola na Lomnickom štíte, z nižších polôh to bol Vernár, kde sme namerali minimum teploty -9,5 °C. Keďže poveternostná situácia sa výraznejšie nezmenila ani nasledujúcu noc, bol predpoklad na ešte výraznejší pokles teploty vzduchu. Očakávalo sa zoslabnutie vetra, a to aj v lokalitách, kde predošlú noc vietor fúkal (spomínaný juhovýchod). Poklesu teploty vzduchu tak mohla zabrániť len veľmi ťažko predpovedateľná nízka oblačnosť alebo hmla, ktorá sa v noci mohla ojedinele vytvoriť. Ako je možné vidieť na obrázku č. 2 noc z 31.10. na 1.11. bola porovnateľné chladná, aj keď najnižšie minimum bolo vyššie ako predošlú noc. Nasledujúce dve noci sa situácia zmenila. Okrem toho, že pribudla oblačnosť, začal fúkať aj juhovýchodný až južný vietor. V noci z 1. na 2.11. bolo o poznanie teplejšie ako predošlú noc, ale stále sa vyskytli lokality, kde aj výraznejšie mrzlo. Ako je však možné vidieť na obrázku č. 3, v noci z 2. na 3.11. mrzlo už len ojedinele. Naopak lokality citlivé na juhovýchodný vietor zaznamenali pomerne teplú noc a napríklad v Kamanovej na juhozápade Slovenska bolo minimum až +9,2 °C.

Na obrázku č. 4 ponúkame priebeh teploty vzduchu počas poslednej noci na štyroch staniciach s rozdielnou polohou v rámci Slovenska. Prvou stanicou je už spomínaná Kamanová. Priebeh teploty na tejto stanici je citlivý predovšetkým na juhovýchodný vietor, ktorý premiešava prízemnú vrstvu ovzdušia a bráni tak poklesu teploty vzduchu. Naopak v Červenom Kláštore, ktorý má dolinovú polohu, bol pokles teploty vzduchu aj počas poslednej noci neporovnateľne výraznejší ako napríklad v Kamanovej (v noci tu ešte nefúkal vietor). Podobne sa pri príleve teplého vzduchu v zimnom období "správajú" aj iné dolinové polohy predovšetkým v Banskobystrickom kraji. Nakoniec sa pozrime na priebeh teploty na Lomnickom štíte a na stanici Skalnaté Pleso. Môžeme vidieť, že teplota vzduchu tu ani v noci výrazne neklesala. Príčinou bol práve silnejúci prílev teplého vzduchu vo vyšších vrstvách ovzdušia, ktorý sa výrazne prejavuje najmä na staniciach vo vysokých horských polohách.  

       Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora (čierne izočiary) a teplota a prúdenie v hladine 850 hPa (nadmorská výška 1400 - 1600 m) z modelu ECMWF, 31.10.2019 - 3.11.2019.

Obr. 1: Prehľad minimálnej dennej teploty vzduchu dňa 31.10.2019 (analyzované len údaje z automatických staníc).

Obr. 2: Porovnanie minimálnej dennej teploty vzduchu v dňoch 31.10. až 3.11.2019 (analyzované len údaje z automatických staníc).

Obr. 3: Prehľad minimálnej dennej teploty vzduchu dňa 3.11.2019 (analyzované len údaje z automatických staníc).

 

Obr. 4: Priebeh teploty vzduchu v noci z 2. na 3.11.2019 na štyroch vybraných automatických staniciach SHMÚ.