Aktuality SHMÚ

Rok 2019 na krajnom východe Slovenska najteplejší v histórii pozorovaní

2.1.2020 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | PAVOL BERÁNEK, PAVOL FAŠKO
Rok 2019 na krajnom východe Slovenska najteplejší v histórii pozorovaní

Predbežné klimatologické zhodnotenie roka 2019 z pohľadu teploty vzduchu.

Minulý rok bol na našom území ako celok veľmi teplý. Priemerná ročná teplota dosiahla v polohách do 300 m nad morom väčšinou 10 až 12°C, ojedinele bolo aj teplejšie. V dolinách a kotlinách s nadmorskou výškou 700 až 800 m bola priemerná ročná teplota zväčša na úrovni 7 až 8°C.

Extrémnu situáciu sme pozorovali na krajnom východe územia. V Kamenici nad Cirochou dosiahla priemerná ročná teplota +11,00°C čo je najvyššia priemerná ročná teplota v histórii pozorovaní pre túto stanicu (rad pozorovaní od roku 1951). Pred rokom 2019 tu mala najvyššia priemerná ročná teplota hodnotu 10,83°C a bola pozorovaná v roku 2014.

Veľmi kuriózna situácia bola v Hurbanove. Rok 2019 mal presne rovnakú priemernú ročnú teplotu ako bola predtým najvyššia hodnota tejto charakteristiky. V roku 2019 a tiež aj v roku 2018 bola v Hurbanove priemerná ročná teplota 12,42°C. Táto hodnota je pre Hurbanovo rekordne vysoká za celú históriu meraní.

V Oravskej Lesnej a v Rimavskej Sobote bol minulý rok tiež veľmi teplý, ale nie rekordný. V roku 2014 bolo na týchto staniciach ešte o niečo teplejšie.

Absolútne najvyššia teplota roku 2019 na území Slovenska bola nameraná dňa 1.7. V Kuchyni na Záhorí sme vtedy pozorovali 37,6°C.
Naopak absolútne najnižšia teplota celého minulého roka bola nameraná dňa 23.1. v Oravskej Lesnej. Pozorovali sme tu -26,0°C.

Minulý rok bol ako celok veľmi až extrémne teplý, pretože tam boli dva a na niektorých miestach až tri veľmi teplé až extrémne teplé mesiace s veľmi vysokou kladnou odchýlkou teploty od normálu. Boli to mesiace jún, november a december.
V rámci celého roka bol len jeden mesiac, ktorý bol na väčšine územia teplotne podnormálny. Bol to máj, ale aj ten bol výraznejšie podnormálny len na západe krajiny.
Teplotne nadnormálne boli väčšinou aj zvyšné mesiace roka.

Uvedené údaje majú operatívny charakter. Priemerná ročná teplota je uvedená s presnosťou na stotiny stupňa kvôli porovnateľnosti medzi jednotlivými rokmi v špecifických prípadoch.