Aktuality SHMÚ

Hydrologická situácia, 04. 02. 2020

4.2.2020 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | ING. DANICA LEŠKOVÁ, PHD.
Hydrologická situácia, 04. 02. 2020

Výrazné úhrny zrážok, od 50 mm do 100 mm, vo forme dažďa, ktoré spadli v posledných troch dňoch (od 2.2. do 4.2.2020, 12.00 hod.), najmä v severozápadnej časti Slovenska, spôsobili výrazné vzostupy na tokoch v dotknutých regiónoch Kysúc, Oravy, Turca, Liptova, stredného Považia a hornej Nitry.

Tu boli dosiahnuté a prekročené hodnoty zodpovedajúce prvým, druhým, a aj tretím stupňom povodňovej aktivity (SPA). Stúpajú hladiny Moravy, Dunaja, a tiež väčšina tokov na západnom, strednom, severnom aj južnom Slovensku: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_vod_all.

Vývoj situácie:

Vzhľadom na predpokladaný vývoj poveternostnej situácie očakávame na tokoch prevažne vzostup až výrazný vzostup s možnosťou dosiahnutia a prekročenia SPA najmä v povodí Nitry, v povodí horného a stredného Váhu, v povodí Hrona, Ipľa a v dolnej časti povodia Bodrogu.

Na vzniknutú situáciu boli vydané hydrologické výstrahy SHMÚ a upozornené orgány protipovodňovej ochrany SR.