Aktuality SHMÚ

Ružový sneh a ľadovica 7. a 8. februára 2021

8.2.2021 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | ANNA PRIBULLOVÁ
Ružový sneh a ľadovica 7. a 8. februára 2021

Ráno 7. februára 2021 obyvateľov  severného Slovenska prekvapila zvláštna ružovkastá farba nového snehu. Na túto „farebnú”  vrstvu v poobedňajších a nočných hodinách namrzol  ľadový pancier.  Čo spôsobilo takúto nezvyčajnú situáciu ?

Už v  sobotu  6.2.  začal  do našej oblasti prúdiť  po prednej strane nízkeho tlaku nad západnou Európou teplý vzduch z juhu až juhozápadu.

Prílev tohto vzduchu sa prejavil prudkým vzostupom teploty najskôr vo vyšších vrstvách atmosféry: na stanici Lomnický štít (2635 m n.m.) začala teplota rásť už dopoludnia 6.2., kladné hodnoty však  do 8.2. nedosiahla. Na Štrbskom (1322 m n.m. ) a Skalnatom plese (1778 m n.m.)  začala teplota stúpať po polnoci 7.2. a kladné hodnoty dosiahla už ráno. V dolinách a kotlinách severného Slovenska sa však 7.2. stále nachádzala studená vzduchová hmota s teplotou pod bodom mrazu. Napríklad v Popradskej kotline teplota dosiahla kladné hodnoty až v pondelok 8.2. dopoludnia, na viacerých nižšie položených staniciach bolo 7.2. popoludní, keď začali zrážky vo forme dažďa, ešte okolo -5 ˚C.

Časový priebeh teploty vzduchu v na staniciach Skalnaté Pleso, Štrbské Pleso a Gánovce pri Poprade 6.2. - 8.2.2021, merania sú  z automatických meteorologických staníc.

Prílev teplého vzduchu  vo vyšších vrstvách atmosféry nezachytili iba pozemné meteorologické stanice. Zvýšenie teploty je markantné aj v jej  výškových profiloch  z aerologických meraní  (pomocou rádiosondy nesenej balónom) v Aerologickom a radiačnom centre SHMÚ Poprad-Gánovce. Prejavuje sa teplotnou inverziou (vzostupom teploty vzduchu s výškou), ktorá sa začala formovať už 6.2. a pretrvávala do 8.2. V aerologickom diagrame  z polnoci 8.2. vidieť, že kladná teplota vzduchu je  medzi hladinami  cca 1000 – 2000 m.

Aerologický (Stüveho) diagram do výšky tlakovej hladiny 700 hPa z polnoci 8.2.2021 pre Poprad-Gánovce. Hrubá čierna čiara predstavuje vertikálny profil teploty vzduchu, ďalšia hrubá čierna čiara zodpovedajúca nižším alebo rovnakým  teplotám predstavuje vertikálny profil teploty rosného bodu. Na horizontálnej osi je teplota v ˚C (modrou farbou), na ľavej  vertikálnej osi tlak vzduchu v hPa a výška v m, napravo sú symbolmi zobrazené charakteristiky vetra a hodnoty aerologických indexov. Izotermy sú v grafe zobrazené modrou farbou. V spodnej časti grafu je viditeľná poloha inverznej vrstvy (kde teplota s výškou rastie) a vrstvy vzduchu s kladnou teplotou.

Zdroj: http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html

Informáciu o pôvode teplej vzduchovej hmoty, ktorá k nám začala prúdiť cez víkend, umožňujú získať modely pohybu vzduchu.  Pomocou niektorých sá dá zistiť  v rôznych hladinách spätná trajektória (dráha), ktorú prekonala vzduchová hmota nachádzajúca sa v danom čase v danej oblasti. Takéto informácie sú voľne dostupné napr. na internetových stránkach projektu AERONET, ktorý je zameraný na globálny monitoring aerosólu (aerosól = pevné a kvapalné čiastočky vznášajúce sa vo vzduchu).

Výsledky modelovania spätnej trajektórie vzduchu, ktorý k nám prúdil vo vyšších vrstvách atmosféry cez víkend, ukazujú, že pred presunom nad naše územie sa nachádzal v oblasti severnej saharskej Afriky.

Spätné trajektórie vzduchu pre výškové hladiny 4000 m (zelená) , 2000 m (modrá) a 1000 m (červená) pre polohu Popradu-Gánoviec pre polnoc  8.2.2021 získané modelom HYSPLIT na základe meteorologických dát numerického predpovedného modelu GDAS.

Zdroj: https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php

Práve pôvod tejto vzduchovej hmoty môže súvisieť s nezvyčajnou ružovkastou farbou snehu, ktorá bola výraznejšie viditeľná na snehovej pokrývke na severe Slovenska. Je pravdepodobne spôsobená jemným prachom, ktorý sa do vzduchu dostal v severnej Afrike, prúdením prenikol k nám  a pri snežení sa objavil na povrchu (proces tzv. vlhkej depozície). To, aké boli vlastnosti tohto jemného prachu (chemické zloženie, rozmery častíc, optické vlastnosti) ukážu ďalšie analýzy.

Červený Kláštor, 7.2.2021.

Tvrdošín, 7.2.2021. Foto: A. Gavliková.

Ružovkasté sfarbenie na povrchu je viditeľné v kontraste s bielou farbou v stopách a ryhách v snehu.

Teplý vzduch k nám však nepriniesol iba prach z Afriky, ale hlavne 7. 2. popoludní aj mrznúci dážď. Zrážky pri prechode vzduchovou vrstvou s kladnou teplotou nadobudli kvapalné skupenstvo. Tesne pri povrchu sa dostali do vzduchu s  teplotou pod bodom mrazu a dopadali na studený zamrznutý podklad. Vo forme prechladenej vody rýchlo namŕzali aj na sklá automobilov a povrch vozoviek, kde vytvárali priesvitnú hladkú vrstvu, ktorú nazývame ľadovicou.

 

Ľadovica 8.2.2021, Stará Lesná.

Keďže tieto zrážky pretrvávali na severe krajiny od nedeľného popoludnia až do pondelňajšieho rána, hrúbka ľadovice na niektorých miestach presiahla niekoľko centimetrov a spôsobila nielen problémy v doprave, ale pod hmotnosťou ľadu sa ohýbali a lámali aj konáre stromov.

 Ľadovica 8.2.2021, Stará Lesná.

 V každom prípade boli tento víkend v našej oblasti zaujímavé meteorologické podmienky, ktoré stoja za ďalšiu podrobnejšiu analýzu.