Aktuality SHMÚ

Nový ansámblový produkt A-LAEF - skupenstvo zrážok

9.2.2021 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | MARTIN BELLUŠ
Nový ansámblový produkt A-LAEF - skupenstvo zrážok

Výstupy z ansámblového predpovedného systému s vysokým rozlíšením ALARO - Limited Area Ensemble Forecasting (A-LAEF), ktorý sme vyvinuli v rámci regionálnej spolupráce pre numerické modelovanie na ohraničenej oblasti v strednej Európe (RC LACE), sú už niekoľko mesiacov dostupné širokej verejnosti prostredníctvom našich webových stránok. Ponuku mapových produktov sme aktuálne doplnili o nový parameter - skupenstvo zrážok.

Rozšírili sme zoznam mapových produktov A-LAEF dostupných pre oblasť Slovenska (nájdtete ich TU) o nový parameter - skupenstvo zrážok (obr. 1). Spolu s pravdepodobnosťou výskytu zrážok, ansámblovou predpoveďou celkových a snehových zrážok (tie sme nedávno tiež pridali do zoznamu dostupných parametrov) si odteraz môžu návštevníci stránky pozrieť na dedikovanej mape, aké je očakávané skupenstvo zrážok pre ich lokalitu. Skupenstvo vypadávajúcich zrážok môže byť v zimnom období veľmi dôležité nielen z hľadiska zimných športov, ktorým sa momentálne žiaľ nedá naplno venovať, ale najmä z pohľadu dopadu na infraštruktúru, najmä dopravu. Modrá plocha na mapkách predstavuje oblasti s predpovedanými kvapalnými zrážkami (teda s dažďom), zatiaľ čo zelená predstavuje tuhé (snehové) zrážky. Niekoľko odtieňov medzi nimi zodpovedá predpovedi zmiešaných zrážok, pričom čím viac je plocha na mape sfarbená do modra, tým viac bude prevládať dážď a opačne. Rovnako ako pri ostatných produktoch tohto typu, priemer ansámbla predstavuje najpravdepodobnejší scenár, zatiaľ čo minimum a maximum sú krajné (extrémne hodnoty) celého ansámbla. Rozptyl hovorí o tom, ako veľmi sa jednotlivé scenáre líšia od priemeru a v tomto prípade je pochopiteľné, že neurčitosť je najväčšia práve v oblasti so zmiešanými zrážkami.

Na obrázku č.1 je príklad takejto predpovede skupenstva zrážok platnej na termín 8. februára 2021 medzi 18 až 21 UTC. Na obrázku č. 2 je vidieť, aké zrážky v skutočnosti zaznamenali v danom termíne naše meteorologické stanice. Je tam napríklad vidieť, že v blízkom okolí Banskej Bystrice boli predpovedané kvapalné zrážky, zatiaľ čo v širšom okolí už snehové. Toto veľmi dobre korešponduje aj s pozorovaniami. Na obrázku č. 3 je porovnanie pravdepodobnosti výskytu zrážok (viac ako 0.1 mm/3h), predpovede celkových zrážok a ich skupenstva pre rovnaké obdobie.

Obr 1. Predpoveď skupenstva zrážok platná na 8. februára 2021 medzi 18 až 21 UTC. Vľavo hore priemer ansámbla, vpravo hore rozptyl ansámbla, vľavo dole minimum ansámbla a vpravo dole maximum ansámbla. Zároveň je na mapách zobrazené aj pole atmosférického tlaku redukovaného na hladinu mora (izobary po 2 hPa) a smer vetra (šípky) z kontrolného neperturbovaného behu A-LAEF.

Obr 2. Aktuálne počasie na Slovensku 8. februára 2021 o 20 UTC zobrazené formou grafických ikoniek.

 

Obr 3. Porovnanie predpovede pravdepodobnosti výskytu zrážok (vľavo), predpovede celkových zrážok (v strede) a nového parametra skupenstva zrážok (vpravo) platná na 8. februára 2021 medzi 18 až 21 UTC. Vo všetkých prípadoch je zobrazený priemer A-LAEF ansámbla.