Aktuality SHMÚ

05 MAR 2021

Február 2021 – zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | 5.3.2021 | ANALÝZA | OKS, OMPAV

Február 2021 – bol väčšinou teplotne normálny, vo vysokých horských polohách až nadnormálny, zrážkovo na západe a severozápade prevažne normálny, na strednom a východnom Slovensku väčšinou nadnormálny (vlhký) až silne nadnormálny (veľmi vlhký).


Synoptická situácia a cirkulačné podmienky

Počas prvých dní februára zasahovala do strednej a južnej Európy od západu až severozápadu rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Nad nami prevládalo južné až juhozápadné prúdenie.

Neskôr sa nad Talianskom a Jadranom prehĺbila tlaková níž, ktorá v priebehu 10.2. a 11.2. postúpila nad Rumunsko a neskôr až nad východnú Ukrajinu. Po jej zadnej strane k nám začal od severovýchodu až severu prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch. Zároveň nad západnou Škandináviou a Nemeckom zmohutnela tlaková výš a preto u nás ešte zosilnel prílev studeného vzduchu od severu.

Do 16.2. sa stred uvedenej výše presunul nad centrálne Stredomorie a nad nami sa v ďalších dňoch nachádzalo nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku. Takáto situácia s malými obmenami trvala až do 26.2. pričom prechodne sme sa nachádzali aj na zadnej strane tlakovej výše so stredom nad Čiernym morom. V posledných dvoch dňoch mesiaca k nám od severozápadu zasahovala mohutná tlaková výš so stredom nad Severným morom.
 

Klimatologické zhodnotenie mesiaca

Teplota vzduchu

Február bol na väčšine územia Slovenska teplotne normálny, výnimkou boli len vysokohorské oblasti na strednom a východnom Slovensku, kde mesiac skončil ako teplotne nadnormálny (teplý). Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1981 – 2010 bola prevažne v intervale od +0,5 do +1,5 °C. Na severe a východe Slovenska bola odchýlka teploty vzduchu od normálu väčšinou do +1,0 °C, naopak relatívne teplejšie bolo na západnom Slovensku (vrátane Podunajskej nížiny), kde odchýlka dosahovala väčšinou hodnoty +1,0 až +1,5 °C. Vo vysokých horských polohách Vysokých a Nízkych Tatier bolo vo februári relatívne teplejšie ako v nižšie položených oblastiach (Chopok +2,4 °C a Lomnický štít +2,9 °C v porovnaní s normálom 1981 – 2010). 

Priemerná mesačná teplota vzduchu vo februári dosiahla na západnom a juhozápadnom Slovensku hodnoty prevažne od 1,5 do 2,5 °C, naopak sever stredného a východného Slovenska bol výrazne chladnejší, priemerná mesačná teplota vzduchu tu dosahovala väčšinou záporné hodnoty (-0,1 až -3,2 °C). Vo vysokohorských oblastiach Nízkych a Vysokých Tatier bol mesačný priemer teploty vzduchu vo februári nižší ako -6,0 °C (Chopok -6,2 °C a Lomnický štít -8,3 °C).

Najvyššiu hodnotu mesačnej priemernej teploty vzduchu sme zaznamenali na meteorologickej stanici Bratislava-letisko (2,5 °C), naopak najnižší priemer teploty vzduchu vo februári bolo zaznamenaný v Stratenej (-3,4 °C)

Z pohľadu teploty vzduchu, a jej extrémnych hodnôt, sme v priebehu februára pozorovali výraznejšie výkyvy než v januári 2021. Po výraznom ochladení a vlne silných mrazov na začiatku druhej februárovej dekády došlo v poslednej dekáde mesiaca k prudkému otepleniu, kedy v období od 24.2. do 26.2. vystúpila maximálna denná teplota vzduchu v nížinných oblastiach západného Slovenska aj nad 20,0 °C (napr. v Hurbanove bol dokonca dňa 25.2. vyrovnaný rekord najvyššej zimnej teploty vzduchu z roku 2019, 20,6 °C). 

K veľmi pozoruhodnému vývoju teploty vzduchu došlo aj na Lomnickom štíte. Po výraznej vlne mrazov, kedy na Lomnickom štíte zaznamenali najnižšiu hodnotu minimálnej dennej teploty vzduchu pre 13.2., -29,0 °C, aspoň od polovice 20. storočia, nasledovalo silné oteplenie a dňa 22.2.2021 bol zaregistrovaný rekord maximálnej dennej teploty vzduchu na tejto meteorologickej stanici pre celý mesiac február. Teplota vzduchu tam dosiahla 6,2 °C, čím bola prekonaná predchádzajúca rekordná hodnota 5,1 °C zo 17.2.2020. 

Mimo vysokohorských oblastí, mesačné minimum teploty vzduchu bolo zaznamenané v Hajnáčke dňa 13.2.2021 (-26,6 °C).
 

Atmosférické zrážky

V priebehu februára sa atmosférické zrážky pravidelnejšie vyskytovali na našom území v prvých dvoch februárových dekádach, zatiaľ čo obdobie od 20.2. do 28.2. bolo na zrážky už výrazne chudobnejšie. Uplynulý mesiac skončil ako zrážkovo normálny prevažne na západe a severozápade Slovenska, naopak na strednom a východnom Slovensku bolo zrážok relatívne viac, tu bol február väčšinou nadnormálny (vlhký) a miestami až silne nadnormálny (veľmi vlhký)

Mesačný úhrn atmosférických zrážok za február dosiahol na západnom Slovensku väčšinou hodnoty od 20 do 40 mm, na ostatnom území to bolo prevažne 40 – 70 mm, v horských a vysokohorských oblastiach stredného Slovenska aj viac ako 100 mm (na Lomnickom štíte 221 mm). Okrem vysokohorských polôh sme najviac zrážok zaznamenali v Remetských Hámroch 133,7 mm, Zboji 115,9 mm, a v Podhorodi 113 mm. Najmenej zrážok sme pozorovali v Sološnici 12,5 mm, Kuchyni 13,0 mm, Malackách 13,7 mm, a v Plaveckom Petri 16,1 mm.

Súvislá snehová pokrývka sa na západnom Slovensku vyskytovala len v priebehu najchladnejšej druhej februárovej dekády, a to najmä od 10.2. do 18.2. Výška celkovej snehovej pokrývky však bola prevažne malá (väčšinou do 5 cm). Na strednom a východnom Slovensku (mimo horských polôh) bola situácia so snehovou pokrývkou podstatne lepšia. Súvislá snehová pokrývka sa tu na väčšine meteorologických staníc udržala, s krátkym prerušením na konci prvej februárovej dekády, takmer až do konca mesiaca a jej výška dosahovala väčšinou viac ako 10 cm (miestami aj viac ako 30 cm, napr. v Stropkove alebo Medzilaborciach).

Vo vysokohorskom prostredí celková výška snehovej pokrývky kulminovala (dosahovala najvyššie hodnoty) väčšinou v priebehu druhej a na začiatku tretej februárovej dekády – na Chopku dosiahla maximum v dňoch 11.2. a 20.2 (229 cm) a na Lomnickom štíte dňa 20.2. (270 cm). Od tohto obdobia celková výška snehovej pokrývky začala aj na vysokohorských meteorologických staniciach postupne klesať. 
 

Všetky uvedené údaje majú operatívny charakter a zohľadňujú stav k dátumu 5.3.2021.

▲ Obr. 1: Reanalýza priemernej výšky hladiny 500 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.2. - 28.2.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).

▲ Obr. 2: Reanalýza priemernej teploty vzduchu v hladine 850 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.2. - 28.2.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).

▲ Anim. 1: Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora [hPa], teplota vzduchu v hladine 850 hPa a geopotenciál 500 hPa [gpm] v období 1.2. - 28.2.2021 podľa reanalýzy ECMWF.