Aktuality SHMÚ

Prvá vlna horúčav 2021: extrémna, plná rekordov a stále trvajúca

28.6.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO
Prvá vlna horúčav 2021: extrémna, plná rekordov a stále trvajúca
To, čo bolo opatrne odhadované pred začiatkom úvodnej tohtoročnej vlny horúčav, sa napokon naplnilo. Táto perióda veľmi vysokých teplôt vzduchu bude zaradená medzi popredné júnové udalosti tohto druhu v doterajšej histórii meteorologických pozorovaní na Slovensku, keď prepísala aj niektoré celoslovenské historické teplotné rekordy pre mesiac jún. Klimatologická významnosť vlny tkvie nielen v dosiahnutej úrovni vysokých teplôt, ale azda ešte o čosi viac z hľadiska sériového výskytu dní s charakteristicky vysokými hodnotami teploty vzduchu. V niektorých oblastiach dokonca stále nebol prerušený výskyt tropických dní a vlna horúčav tak ďalej pokračuje.


Na začiatku výraznej vlny horúčav ešte v polovici tohto mesiaca sme vám v samostatnom príspevku priblížili výskyt júnových horúčav a ich extrémov na Slovensku v historickom kontexte. V tomto článku na spomenutú analýzu nadviažeme a bližšie sa pozrieme na všetky podstatné skutočnosti, ktoré napokon prvá vlna horúčav roka (leta) 2021 priniesla (stručné zmienky o niektorých sa už objavili v tomto a tomto príspevku). Počasie malo stabilnejší charakter, vyskytovalo sa málo oblačnosti, vďaka čomu bolo podporené lepšie prehrievanie lokalít, a to napr. aj v našich kotlinách. Teplota vzduchu sa v priebehu vlny horúčav udržiavala na vysokej úrovni aj v neskorších večerných hodinách, počas noci a ráno, čo sa náležite premietlo aj do vysokých denných teplotných priemerov. Veľmi príznačným sprievodným javom počas vlny horúčav bolo aj silne, ojedinele až vyčerpávajúco dusné počasie (obr. 5 – 7 v závere príspevku), keďže vysoké teploty vzduchu boli sprevádzané vyššou vlhkosťou vzduchu.

Spracované boli údaje z meteorologických staníc s klimatologickým programom meraní a pozorovaní v rámci klimatickej databázy SHMÚ. Upozorňujeme, že hodnotenie bolo pripravené len podľa údajov, ktoré sú z jednotlivých staníc zasielané a evidované na dennej báze. V budúcnosti preto nemožno vylúčiť dodatočné doplnenie tu prezentovaných skutočností.
 

Vysoké teploty vzduchu

Ako už bolo informované, vo štvrtok 24. júna 2021 sme na Slovensku len druhýkrát v ére meteorologických meraní zaznamenali v júni teplotu vzduchu 38 °C, a to na meteorologickej stanici Mužla (38,0 °C). Na aspoň 37 °C teplota vystúpila taktiež v Dolných Plachtinciach a v Somotore (zhodne 37,0 °C). Nie je prekvapujúce, že sme zaznamenali množstvo vyrovnaných, resp. prekonaných staničných extrémov maximálnej teploty vzduchu pre mesiac jún (obr. 1); z tých najpozoruhodnejšich spomeňme nový rekordný údaj na stanici Košice-letisko (34,8 °C) za rovných 100 rokov jej prevádzky, v Trebišove-Milhostove (35,9 °C) za uplynulých minimálne 92 rokov, v Liptovskom Hrádku (34,5 °C) za minimálne 91 rokov, alebo v Poprade (33,5 °C) za 76 rokov. Na mnohých miestach boli pritom rekordy júnového maxima prekonané aj výraznejšie o vyše 1 °C (obr. 1; zo staníc s dlhšími časovými radmi najvýraznejšie napr. v Gánovciach o 1,9 °C, v Tatranskej Lomnici o 1,8 °C, či v Dolných Plachtinciach o 1,4 °C).


▲ Obr. 1: Rekordy maximálnej teploty vzduchu pre mesiac jún, zaznamenané počas prvej vlny horúčav v roku 2021 na meteorologických staniciach na Slovensku do 27. júna 2021 vrátane.
 

Na niektorých meteorologických staniciach boli prekonané aj extrémy najvyššieho denného minima teploty vzduchu v rámci mesiaca jún (obr. 2). Najvýznamnejšie z pohľadu dĺžky časového radu to bolo v Čadci, v Oravskej Lesnej, na Telgárte a v Košiciach-letisku, kde bolo zaregistrované najvyššie denné júnové minimum prinajmenšom od roku 1951. Najvyššie hodnoty minimálnej dennej teploty v rámci vlny horúčav boli zaznamenané v Somotore 24. júna 2021 (22,9 °C) a v Hurbanove 22. júna 2021 (22,8 °C).


▲ Obr. 2: Rekordy najvyššej minimálnej dennej teploty vzduchu v mesiaci jún, zaznamenané počas prvej vlny horúčav v roku 2021 na meteorologických staniciach na Slovensku do 27. júna 2021 vrátane.
 

Z pohľadu priemernej dennej teploty vzduchu sme zaregistrovali len štvrtý júnový prípad dosiahnutia hodnoty 30 °C na niektorej z našich meteorologických staníc. Konkrétne sa tak stalo v Nitre-Janíkovciach 24. júna 2021 (30,1 °C). V rovnaký deň dosiahla priemerná denná teplota v Hurbanove hodnotu 29,8 °C, čo je na tomto mieste druhá najvyššia hodnota tejto charakteristiky v rámci mesiaca jún (vyššia bola iba 30. júna 2012: 29,9 °C) v 150-ročnom rade denných údajov, ktorý máme z tejto stanice k dispozícii.
 

Série charakteristických dní

Na rade meteorologických staníc bol v uplynulom období vyrovnaný alebo prekonaný rekord najdlhšej júnovej série tropických dní (Tmax ≥ 30 °C; obr. 3). V Somotore a Dudinciach ich výskyt dokonca nebol prerušený od začiatku vlny až do dnešného dňa, čo fakticky (podľa príslušných definícií z klimatologickej praxe) znamená, že vlna horúčav začatá v polovici júna ešte stále trvá. Keďže aj dnes, 28. júna 2021, teplota vzduchu na týchto dvoch staniciach prekročila tridsaťstupňovú hranicu, zaznamenali sme v Somotore už trinásty (16. – 28. júna 2021) a v Dudinciach dvanásty (17. – 28. júna 2021) tropický deň za sebou. Sériou v Somotore bol teda prekonaný historický extrém najdlhšieho neprerušeného výskytu tropických dní v júni na konkrétnej meteorologickej stanici (až do dneška to bolo najviac 12 dní v Lelesi v júni 1964). V exponovaných regiónoch pritom tropické maximá očakávame tiež v nasledujúcich dvoch dňoch (t.j. až do konca júna), takže uvedená rekordná séria sa pravdepodobne ešte predĺži na konečných 15 júnových dní. Zo staníc, kde bola pôvodná dlhá séria tropických dní v tejto vlne horúčav bola ukončená, trvala najdlhšie 10 dní v Mužle.


▲ Obr. 3: Rekordy najdlhšej série (trvanie minimálne 2 dni) tropických dní v mesiaci jún, zaznamenané počas prvej vlny horúčav v roku 2021 na meteorologických staniciach na Slovensku do 27. júna 2021 vrátane.
 

V prípade sérií tzv. supertropických dní (Tmax ≥ 35 °C) sme v tohtoročnej prvej vlne horúčav lokálne zaznamenali 3 takéto dni v rade; konkrétne v Somotore a Vysokej nad Uhom na Východoslovenskej rovine 23., 24. a 25. júna 2021. Znamená to vyrovnanie extrému neprerušeného staničného výskytu takýchto dní v mesiaci jún (doposiaľ sme evidovali spolu tri prípady 3-dňovej série supertropických dní; po jednom v júni 1994, 2012 a 2019).

Nový historický extrém bol ustanovený v prípade neprerušeného staničného výskytu dní s minimom teploty vzduchu aspoň 20 °C (tieto dni zahŕňajú tropickú noc) v júni na Slovensku. Na bratislavskej Kolibe bol totiž zaregistrovaný súvislý sled 6 takýchto dní medzi 19. a 24. júnom 2021 vrátane, ktorý tak prekonal doterajšie 5-dňové neprerušené obdobia dvadsaťstupňových denných miním v Bratislave-Mlynskej Doline a Žihárci v priebehu júna 2013. Miestne rekordy najdlhšej série dní s minimálnou teplotou ≥ 20 °C boli pritom vyrovnané, alebo prekonané na nemalom počte ďalších meteorologických staníc (obr. 4; napr. aj na bratislavskom a košickom letisku s časovými radmi denných údajov od roku 1951). V kontexte územného výskytu v celej sieti našich meteorologických staníc (výskyt kdekoľvek na Slovensku) sme v súčasnej vlne horúčav zaznamenali denné minimum aspoň 20 °C každý deň od 19. do 26. júna 2021 vrátane (8 dní), čo znamená vyrovnanie analogickej rekordnej série takýchto dní v júni spred pred dvoch rokov.


▲ Obr. 4: Rekordy najdlhšej série (trvanie minimálne 2 dni) dní s minimálnou teplotou vzduchu ≥ 20 °C v mesiaci jún, zaznamenané počas prvej vlny horúčav v roku 2021 na meteorologických staniciach na Slovensku do 27. júna 2021 vrátane.
 

Okrajovo zmieňme aj výskyt špecifických dní s dosiahnutou hodnotou priemernej dennej teploty vzduchu ≥ 27 °C (používaných na komplexné vyjadrenie extrémnej teplotnej záťaže v priebehu dňa aj v noci). Ich najdlhší kontinuálny výskyt sme v týchto dňoch zaznamenali v Hurbanove, kde ich bolo za sebou päť (20. – 24. júna 2021), čo sa práve na tejto našej pre klimatológiu najvýznamnejšej meteorologickej stanici od roku 1872, t.j. za posledných 150 rokov, ešte ani raz v júni nestalo.
 


▲ Obr. 5: Priebeh teploty vzduchu a parciálneho tlaku vodnej pary na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období 15. – 28. júna 2021.
 


▲ Obr. 6: Hodnoty parciálneho tlaku vodnej pary na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období 14. – 28. juna 2021 v hodinovom intervale.
 


▲ Obr. 7: Výskyt dusna (kategorizované) na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období 14. – 28. juna 2021 v hodinovom intervale.
 

Literatúra a zdroje:

▪ Klimatická databáza SHMÚ - KMIS.
▪ Kolektív autorov (1961): Podnebí ČSSR – Tabulky. Praha: Hydrometeorologický ústav. 379 s.
▪ Kveták Š. (1986): Výsušné a dusné počasie v Hurbanove. Geografický Časopis 38(1):24–42.
▪ Petrovič Š., Šoltís J. (1985): Extrémne teploty vzduchu na vybraných miestach Slovenska za obdobie 1931–1980. Meteorologické Zprávy 38(3):65–71.
Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Československa.