Aktuality SHMÚ

28 JÚN 2021

Prvá vlna horúčav 2021: extrémna, plná rekordov a stále trvajúca

KLIMATOLÓGIA | 28.6.2021 | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO

To, čo bolo opatrne odhadované pred začiatkom úvodnej tohtoročnej vlny horúčav, sa napokon naplnilo. Táto perióda veľmi vysokých teplôt vzduchu bude zaradená medzi popredné júnové udalosti tohto druhu v doterajšej histórii meteorologických pozorovaní na Slovensku, keď prepísala aj niektoré celoslovenské historické teplotné rekordy pre mesiac jún. Klimatologická významnosť vlny tkvie nielen v dosiahnutej úrovni vysokých teplôt, ale azda ešte o čosi viac z hľadiska sériového výskytu dní s charakteristicky vysokými hodnotami teploty vzduchu. V niektorých oblastiach dokonca stále nebol prerušený výskyt tropických dní a vlna horúčav tak ďalej pokračuje.


Na začiatku výraznej vlny horúčav ešte v polovici tohto mesiaca sme vám v samostatnom príspevku priblížili výskyt júnových horúčav a ich extrémov na Slovensku v historickom kontexte. V tomto článku na spomenutú analýzu nadviažeme a bližšie sa pozrieme na všetky podstatné skutočnosti, ktoré napokon prvá vlna horúčav roka (leta) 2021 priniesla (stručné zmienky o niektorých sa už objavili v tomto a tomto príspevku). Počasie malo stabilnejší charakter, vyskytovalo sa málo oblačnosti, vďaka čomu bolo podporené lepšie prehrievanie lokalít, a to napr. aj v našich kotlinách. Teplota vzduchu sa v priebehu vlny horúčav udržiavala na vysokej úrovni aj v neskorších večerných hodinách, počas noci a ráno, čo sa náležite premietlo aj do vysokých denných teplotných priemerov. Veľmi príznačným sprievodným javom počas vlny horúčav bolo aj silne, ojedinele až vyčerpávajúco dusné počasie (obr. 5 – 7 v závere príspevku), keďže vysoké teploty vzduchu boli sprevádzané vyššou vlhkosťou vzduchu.

Spracované boli údaje z meteorologických staníc s klimatologickým programom meraní a pozorovaní v rámci klimatickej databázy SHMÚ. Upozorňujeme, že hodnotenie bolo pripravené len podľa údajov, ktoré sú z jednotlivých staníc zasielané a evidované na dennej báze. V budúcnosti preto nemožno vylúčiť dodatočné doplnenie tu prezentovaných skutočností.
 

Vysoké teploty vzduchu

Ako už bolo informované, vo štvrtok 24. júna 2021 sme na Slovensku len druhýkrát v ére meteorologických meraní zaznamenali v júni teplotu vzduchu 38 °C, a to na meteorologickej stanici Mužla (38,0 °C). Na aspoň 37 °C teplota vystúpila taktiež v Dolných Plachtinciach a v Somotore (zhodne 37,0 °C). Nie je prekvapujúce, že sme zaznamenali množstvo vyrovnaných, resp. prekonaných staničných extrémov maximálnej teploty vzduchu pre mesiac jún (obr. 1); z tých najpozoruhodnejšich spomeňme nový rekordný údaj na stanici Košice-letisko (34,8 °C) za rovných 100 rokov jej prevádzky, v Trebišove-Milhostove (35,9 °C) za uplynulých minimálne 92 rokov, v Liptovskom Hrádku (34,5 °C) za minimálne 91 rokov, alebo v Poprade (33,5 °C) za 76 rokov. Na mnohých miestach boli pritom rekordy júnového maxima prekonané aj výraznejšie o vyše 1 °C (obr. 1; zo staníc s dlhšími časovými radmi najvýraznejšie napr. v Gánovciach o 1,9 °C, v Tatranskej Lomnici o 1,8 °C, či v Dolných Plachtinciach o 1,4 °C).


▲ Obr. 1: Rekordy maximálnej teploty vzduchu pre mesiac jún, zaznamenané počas prvej vlny horúčav v roku 2021 na meteorologických staniciach na Slovensku do 27. júna 2021 vrátane.
 

Na niektorých meteorologických staniciach boli prekonané aj extrémy najvyššieho denného minima teploty vzduchu v rámci mesiaca jún (obr. 2). Najvýznamnejšie z pohľadu dĺžky časového radu to bolo v Čadci, v Oravskej Lesnej, na Telgárte a v Košiciach-letisku, kde bolo zaregistrované najvyššie denné júnové minimum prinajmenšom od roku 1951. Najvyššie hodnoty minimálnej dennej teploty v rámci vlny horúčav boli zaznamenané v Somotore 24. júna 2021 (22,9 °C) a v Hurbanove 22. júna 2021 (22,8 °C).


▲ Obr. 2: Rekordy najvyššej minimálnej dennej teploty vzduchu v mesiaci jún, zaznamenané počas prvej vlny horúčav v roku 2021 na meteorologických staniciach na Slovensku do 27. júna 2021 vrátane.
 

Z pohľadu priemernej dennej teploty vzduchu sme zaregistrovali len štvrtý júnový prípad dosiahnutia hodnoty 30 °C na niektorej z našich meteorologických staníc. Konkrétne sa tak stalo v Nitre-Janíkovciach 24. júna 2021 (30,1 °C). V rovnaký deň dosiahla priemerná denná teplota v Hurbanove hodnotu 29,8 °C, čo je na tomto mieste druhá najvyššia hodnota tejto charakteristiky v rámci mesiaca jún (vyššia bola iba 30. júna 2012: 29,9 °C) v 150-ročnom rade denných údajov, ktorý máme z tejto stanice k dispozícii.
 

Série charakteristických dní

Na rade meteorologických staníc bol v uplynulom období vyrovnaný alebo prekonaný rekord najdlhšej júnovej série tropických dní (Tmax ≥ 30 °C; obr. 3). V Somotore a Dudinciach ich výskyt dokonca nebol prerušený od začiatku vlny až do dnešného dňa, čo fakticky (podľa príslušných definícií z klimatologickej praxe) znamená, že vlna horúčav začatá v polovici júna ešte stále trvá. Keďže aj dnes, 28. júna 2021, teplota vzduchu na týchto dvoch staniciach prekročila tridsaťstupňovú hranicu, zaznamenali sme v Somotore už trinásty (16. – 28. júna 2021) a v Dudinciach dvanásty (17. – 28. júna 2021) tropický deň za sebou. Sériou v Somotore bol teda prekonaný historický extrém najdlhšieho neprerušeného výskytu tropických dní v júni na konkrétnej meteorologickej stanici (až do dneška to bolo najviac 12 dní v Lelesi v júni 1964). V exponovaných regiónoch pritom tropické maximá očakávame tiež v nasledujúcich dvoch dňoch (t.j. až do konca júna), takže uvedená rekordná séria sa pravdepodobne ešte predĺži na konečných 15 júnových dní. Zo staníc, kde bola pôvodná dlhá séria tropických dní v tejto vlne horúčav bola ukončená, trvala najdlhšie 10 dní v Mužle.


▲ Obr. 3: Rekordy najdlhšej série (trvanie minimálne 2 dni) tropických dní v mesiaci jún, zaznamenané počas prvej vlny horúčav v roku 2021 na meteorologických staniciach na Slovensku do 27. júna 2021 vrátane.
 

V prípade sérií tzv. supertropických dní (Tmax ≥ 35 °C) sme v tohtoročnej prvej vlne horúčav lokálne zaznamenali 3 takéto dni v rade; konkrétne v Somotore a Vysokej nad Uhom na Východoslovenskej rovine 23., 24. a 25. júna 2021. Znamená to vyrovnanie extrému neprerušeného staničného výskytu takýchto dní v mesiaci jún (doposiaľ sme evidovali spolu tri prípady 3-dňovej série supertropických dní; po jednom v júni 1994, 2012 a 2019).

Nový historický extrém bol ustanovený v prípade neprerušeného staničného výskytu dní s minimom teploty vzduchu aspoň 20 °C (tieto dni zahŕňajú tropickú noc) v júni na Slovensku. Na bratislavskej Kolibe bol totiž zaregistrovaný súvislý sled 6 takýchto dní medzi 19. a 24. júnom 2021 vrátane, ktorý tak prekonal doterajšie 5-dňové neprerušené obdobia dvadsaťstupňových denných miním v Bratislave-Mlynskej Doline a Žihárci v priebehu júna 2013. Miestne rekordy najdlhšej série dní s minimálnou teplotou ≥ 20 °C boli pritom vyrovnané, alebo prekonané na nemalom počte ďalších meteorologických staníc (obr. 4; napr. aj na bratislavskom a košickom letisku s časovými radmi denných údajov od roku 1951). V kontexte územného výskytu v celej sieti našich meteorologických staníc (výskyt kdekoľvek na Slovensku) sme v súčasnej vlne horúčav zaznamenali denné minimum aspoň 20 °C každý deň od 19. do 26. júna 2021 vrátane (8 dní), čo znamená vyrovnanie analogickej rekordnej série takýchto dní v júni spred pred dvoch rokov.


▲ Obr. 4: Rekordy najdlhšej série (trvanie minimálne 2 dni) dní s minimálnou teplotou vzduchu ≥ 20 °C v mesiaci jún, zaznamenané počas prvej vlny horúčav v roku 2021 na meteorologických staniciach na Slovensku do 27. júna 2021 vrátane.
 

Okrajovo zmieňme aj výskyt špecifických dní s dosiahnutou hodnotou priemernej dennej teploty vzduchu ≥ 27 °C (používaných na komplexné vyjadrenie extrémnej teplotnej záťaže v priebehu dňa aj v noci). Ich najdlhší kontinuálny výskyt sme v týchto dňoch zaznamenali v Hurbanove, kde ich bolo za sebou päť (20. – 24. júna 2021), čo sa práve na tejto našej pre klimatológiu najvýznamnejšej meteorologickej stanici od roku 1872, t.j. za posledných 150 rokov, ešte ani raz v júni nestalo.
 


▲ Obr. 5: Priebeh teploty vzduchu a parciálneho tlaku vodnej pary na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období 15. – 28. júna 2021.
 


▲ Obr. 6: Hodnoty parciálneho tlaku vodnej pary na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období 14. – 28. juna 2021 v hodinovom intervale.
 


▲ Obr. 7: Výskyt dusna (kategorizované) na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období 14. – 28. juna 2021 v hodinovom intervale.
 

Literatúra a zdroje:

▪ Klimatická databáza SHMÚ - KMIS.
▪ Kolektív autorov (1961): Podnebí ČSSR – Tabulky. Praha: Hydrometeorologický ústav. 379 s.
▪ Kveták Š. (1986): Výsušné a dusné počasie v Hurbanove. Geografický Časopis 38(1):24–42.
▪ Petrovič Š., Šoltís J. (1985): Extrémne teploty vzduchu na vybraných miestach Slovenska za obdobie 1931–1980. Meteorologické Zprávy 38(3):65–71.
Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Československa.