Aktuality SHMÚ

Jún 2021 - zhodnotenie mesiaca

7.7.2021 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Jún 2021 - zhodnotenie mesiaca
Jún 2021 – v porovnaní s normálom 1981 – 2010 bol uplynulý mesiac na väčšine územia Slovenska teplotne mimoriadne nadnormálny (mimoriadne teplý), výnimkou bol len krajný severovýchod a východ, kde jún skončil ako silne nadnormálny (veľmi teplý). Na väčšine meteorologických staníc bol jún 2021 druhý až tretí najteplejší v histórii meteorologických pozorovaní (za najteplejším júnom v roku 2019, v prípade tretieho miesta aj za rokom 2003 alebo 1964). Mimoriadne teplý charakter počasia súvisel s minimálnym množstvom oblačnosti, na mnohých meteorologických staniciach aj extrémne dlhým trvaním slnečného svitu a v neposlednom rade aj prvou tohtoročnou vlnou horúčav, ktorá v niektorých parametroch bola vzhľadom na obdobie roka mimoriadna až extrémna. Súčasne sa jún 2021 zaradil medzi najsuchšie júny histórie (mesiac skončil ako veľmi až mimoriadne suchý), pričom v niektorých regiónoch bol mesačný úhrn atmosférických zrážok extrémne nízky.


Synoptická situácia a cirkulačné podmienky

Začiatkom júna zasahoval do našej oblasti od severu okraj tlakovej výše so stredom nad severnou Škandináviou. Súčasne sa vo vyšších vrstvách ovzdušia udržiavala nad karpatskou oblasťou brázda nízkeho tlaku vzduchu. Dňa 4.6. tlaková výš nad severnou Európou zoslabla a do našej oblasti prúdil v ďalších dňoch od juhozápadu teplejší vzduch, pričom sme sa nachádzali v nevýraznom tlakovom poli relatívne vyššieho tlaku vzduchu.

Od 9.6. do 11.6. zasahovala nad naše územie od severovýchodu plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu. V noci z 12.6. na 13.6. postupoval cez naše územie ďalej na juhovýchod studený front. Za ním sa v chladnejšom vzduchu rozšírila nad strednú Európu od západu tlaková výš. Spomínaná výš 14.6. postupne zoslabla. V ďalších dňoch sa nad strednou a severovýchodnou Európou udržiavala oblasť vyššieho tlaku vzduchu, ktorá svojím okrajom zasahovala až na nad naše územie. Zo západnej Európy postúpil 20.6. nad alpskú oblasť studený front, ktorý sa nad Alpami začal vlniť.

V ďalšom vývoji sa nad strednou Európou od 21.6. do 24.6. udržiavalo nevýrazné tlakové pole. Súčasne od juhozápadu prúdil do našej oblasti veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. V piatok 25.6. postupoval od západu cez Slovensko studený front, ktorý sa ešte v sobotu vlnil nad karpatskou oblasťou. V nedeľu 27.6. v chladnejšom vzduchu zasahoval od severozápadu do strednej Európy výbežok vyššieho tlaku vzduchu.

V závere mesiaca sa nad našou oblasťou udržiaval rovnomerne rozdelený relatívne vyšší tlak vzduchu a súčasne prúdil do na¹ej oblasti od juhozápadu veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. 30.6. vo večerných hodinách prechádzal cez naše územie na východ studený front.
 

Klimatologické zhodnotenie mesiaca

Teplota vzduchu

Jún bol na väčšine územia teplotne mimoriadne nadnormálny (mimoriadne teplý), výnimkou boli len regióny na krajnom východe a severovýchode Slovenska, v Popradskej kotliny a oblasti Vysokých Tatier, kde mesiac bol teplotne silne nadnormálny (veľmi teplý). Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1981 – 2010 bola prevažne v intervale od +3,0 do +4,0 °C, relatívne teplejšie bolo napríklad v Prievidzi (+4,6 °C) alebo v Nitre (+4,1 °C). Naopak, relatívne chladnejšie bolo napríklad v Medzilaborciach (+2,4 °C), v Podolínci a na Lomnickom štíte (+2,5 °C), alebo v Somotore a Bardejove (2,6 °C).

Priemerná mesačná teplota vzduchu v júni bola na väčšine meteorologických staníc v intervale od 20,0 do 23,0 °C, čo sú na jún veľmi vysoké hodnoty. V kotlinách severného a stredného Slovenska bol mesačný priemer teploty vzduchu väčšinou v rozmedzí od 16,5 do 17,5 °C, vo vysokohorských polohách prevažne od 5,0 do 9,0 °C. Najvyššia hodnota priemernej mesačnej teploty vzduchu bola zaznamenaná v Hurbanove (23,1 °C), naopak najmenej to bolo, mimo vysokohorských polôh, vo Vyšnej Boci (14,9 °C)

V historickom kontexte skončil jún 2021 prevažne ako druhý až tretí najteplejší jún aspoň od roku 1951 (umiestnil sa za rokom 2019, v prípade tretieho miesta aj za rokom 2003, na východnom Slovensku za rokom 1964).

Teplotný charakter celého mesiaca významne ovplyvnila prvá tohtoročná vlna horúčav, ktorá aj napriek tomu, že sa vyskytla až v priebehu druhej polovice júna, bola v mnohých svojich parametroch mimoriadna až extrémna. Teplotne silne až mimoriadne nadnormálne obdobie trvalo na väčšine meteorologických staníc od 15., resp. 16.6. do 25.6., a na juhu stredného a východného Slovenska až do konca mesiaca (30.6.).

Okrem veľmi vysokých denných maxím teploty vzduchu, ktorých najvyššie hodnoty boli zaznamenané dňa 24.6.2021, sme v mnohých regiónoch, dokonca aj v kotlinách na severnom a strednom Slovensku, pozorovali výskyt dusna (stav, kedy parciálny tlak vodnej pary dosahuje aspoň 18,8 hPa). Slabé dusno sa vyskytovalo prevažne v období od 19. do 25.6, a silné dusno v období od 22. do 24.6.2021.

Vo štvrtok 24.6.2021 sme na Slovensku druhýkrát v histórii meteorologických pozorovaní zaznamenali v júni teplotu vzduchu 38,0 °C, a to na meteorologickej stanici Mužla. Bolo to iba o 0,2 °C menej ako predstavuje rekordne vysoká celomesačná hodnota maximálnej dennej teploty vzduchu pre jún, nameraná 30.6.2012 v Slovenskom Grobe. Na aspoň 37 °C teplota vystúpila taktiež v Dolných Plachtinciach a v Somotore (zhodne 37,0 °C). Zaznamenali sme takisto množstvo vyrovnaných, resp. prekonaných staničných extrémov maximálnej teploty vzduchu, ako aj sérií dní so špecifickou teplotou vzduchu pre mesiac jún (viac informácii v predošlej analýze k prvej tohtoročnej vlne horúčav).

Najnižšia teplota vzduchu bola v priebehu júna 2021 zaznamenaná (mimo vysokohorských polôh) v Oravskej Polhore dňa 1.6.2021 (1,6 °C) a vo vysokohorskom polohách v rovnakom termíne na Lomnickom štíte (-6,2 °C).
 

Atmosférické zrážky

V júni 2021 boli mesačné úhrny atmosférických zrážok na Slovensku ovplyvnené nedostatkom zrážok. Minimálne množstvo oblačnosti a len sporadický výskyt atmosférických zrážok viedli k tomu, že jún ako celok sa zaradil medzi najsuchšie júny v histórii meteorologických pozorovaní na území Slovenska. Okrem toho, výrazný podiel na celkovom mesačnom úhrne zrážok v tomto mesiaci mali zrážky, ktoré padali pri búrkach. Takže mohli byť v mesačných úhrnoch zrážok zaznamenané výrazné rozdiely v rámci analyzovaného územia.

Z pohľadu mesačného úhrnu atmosférických zrážok skončil jún 2021 ako prevažne silne podnormálny (veľmi suchý), na juhu a juhozápade Slovenska miestami až ako mimoriadne podnormálny (mimoriadne suchý). Mesačný úhrn zrážok v júni bol väčšinou v intervale od 20 do 40 mm, výrazne menej zrážok však spadlo na západnom a juhozápadnom Slovensku (Hurbanovo 6,0 mm, Bratislava-Koliba 6,0 mm, Žihárec 6,2 mm), ale aj na východnom Slovensku (Kamenica n/Cr. 7,9 mm, Somotor 9,7 mm). Najmenej pritom spadlo v Častej 1,8 mm, v Gbelcoch 2,8 mm, v Sládkovičove 2,8 mm a v Sološnici 3,0 mm. Najvyšší mesačný úhrn atm. zrážok bol v priebehu júna zaznamenaný v Tatranskej Javorine 126,2 mm, v Regetovke 133,9 mm, v Malcove 127,1 mm a v Remetských Hámroch 125,8 mm.

Niektoré extrémne nízke úhrny zrážok boli zaujímavé aj v kontexte dlhých časových radov tohto meteorologického prvku aspoň od roku 1881, resp. 1901: Kráľová pri Senci 3,0 mm, najnižší mesačný úhrn zrážok na tejto meteorologickej stanici v júni aspoň od roku 1901. Bratislava-Koliba 6,0 mm, najnižší mesačný úhrn zrážok na tejto meteorologickej stanici v júni aspoň od roku 1951. Žihárec 6,0 mm, najnižší mesačný úhrn zrážok na tejto meteorologickej stanici v júni aspoň od roku 1901. Košice 18,2 mm, najnižší mesačný úhrn zrážok na tejto meteorologickej stanici v júni aspoň od roku 1881. Oravská Lesná 26,5 mm, najnižší mesačný úhrn zrážok na tejto meteorologickej stanici v júni aspoň od roku 1901.
 

Slnečný svit

Jún 2021 bol zaujímavý aj z pohľadu celkového mesačného trvania slnečného svitu, a v tom to kontexte ho nemožno nazvať inak ako „historický“. Mesačná suma trvania slnečného svitu bola na veľkom počte staníc mimoriadne až extrémne vysoká, na 68 meteorologických staniciach bol prekonaný júnový a 52 staniciach celoročný rekord trvania slnečného svitu. Na piatich meteorologických staniciach dosiahla mesačná suma slnečného svitu hodnoty 390 hodín a viac: Veľké Lovce (397,5 h), Kamanová (395,7 h), Nitra-Veľké Janíkovce (391,5 h), Kráľová pri Senci (390,9 h) a Hurbanovo (390,7 h). Hodnota 397,5 h (V. Lovce) predstavuje súčasne nový celoštátny (a celoročný) rekord v mesačnej dĺžke trvania slnečného svitu.
 

Všetky uvedené údaje majú operatívny charakter a zohľadňujú stav k dátumu 7.7.2021.

▲ Obr. 1: Reanalýza priemernej výšky hladiny 500 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.6. - 30.6.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).
 

▲ Obr. 2: Reanalýza priemernej teploty vzduchu v hladine 850 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.6. - 30.6.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).
 

▲ Anim. 1: Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora [hPa], teplota vzduchu v hladine 850 hPa a geopotenciál 500 hPa [gpm] v období 1.6. - 30.6.2021 podľa reanalýzy ECMWF.

▲ Obr. 3: (hore) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu [°C] v Európe v júni 2021 od normálu 1981 - 2010 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5; (dole) to isté pre mesačný úhrn atmosférických zrážok vyjadrený v abs. rozdieloch od normálu 1981 - 2010 (zdroj: ECMWF).

▲ Obr. 4: (vľavo) Teplota vzduchu v úrovni 2 m v termíne 12:00 h UTC [°C] a jej odchýlka (vpravo) od normálu 1991 - 2020 v období 1.6. - 30.6.2021 na základe údajov globálnej reanalýzy ERA5 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 5: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v júni [°C] od normálu 1961 - 1990 na vybraných meteorologických staniciach v období rokov 1951 - 2021 (Chopok 1955 - 2021; zdroj: SHMÚ).
 

▲ Obr. 6: Vývoj odchýlky priemernej dennej teploty vzduchu [°C] od normálu 1981 - 2010 na vybraných meteorologických staniciach v období od 1.1. do 8.7.2021; na oxi x-ovej sú dni v mesiaci a mesiace január - august 2021 sú označené číselnými hodnotami 01 - 08 (zdroj: SHMÚ).
 

▲ Obr. 7: Mesačná suma trvania slnečného svitu v strednej Európe v júni 2021 v hodinách (vľavo) a % dlhodobého priemeru 1986 - 2015 (vpravo; zdroj: DWD, WMO).
 

▲ Obr. 8: Mesačná suma trvania slnečného svitu v júni [hod] na vybraných meteorologických staniciach v období rokov 1951 - 2021 (zdroj: SHMÚ).