Aktuality SHMÚ

Extrémny vrchol horúčav 8. – 9. júla 2021

10.7.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK
Extrémny vrchol horúčav 8. – 9. júla 2021
Od mimoriadne vysokých teplôt sme si oddýchli iba nakrátko a po vyše dvojtýždňovej vlne horúčav, ukončenej v presnom súbehu s koncom minulého mesiaca, sa na Slovensku hneď v polovici prvej júlovej dekády rozbehlo druhé takéto obdobie v rámci tohtoročného leta. V jeho priebehu sme v strede aktuálneho kalendárneho týždňa zažili veľmi výrazné vrcholenie horúceho počasia, pri ktorom prišiel znovu rad aj na niekoľko významných teplotných rekordov.


Druhá vlna horúčav aktuálneho leta, stále prebiehajúca (v Dolných Plachtinciach sme spolu s dneškom 10. júla 2021 zaznamenali napr. už siedmy tropický deň za sebou), sa opäť prejavila veľmi vysokými hodnotami maximálnej dennej teploty vzduchu (obr. 1), ale aj vysokou minimálnou a priemernou dennou teplotou. K vysokým hodnotám teplotných charakteristík, predovšetkým maxím, tentokrát prispela pretrvávajúca o čosi nižšia vlhkosť vzduchu a náležite výskyt dusna, než bolo dosahované pri prvej tohtoročnej horúcej vlne v júni (viď obr. 2 a 3 v závere príspevku). Tomuto stavu pravdepodobne výrazne napomáhal charakter advekcie vzduchovej hmoty; pri aktuálnej vlne horúčav išlo totiž o vzduch, ktorý k nám priamo prúdil zo severnej Afriky, zatiaľ čo v prípade júnovej vlny to bolo skôr z oblasti juhozápadnej Európy.

Z predmetnej vlny horúčav boli spracované údaje z meteorologických staníc s klimatologickým programom meraní a pozorovaní v rámci klimatickej databázy SHMÚ. Upozorňujeme, že hodnotenie bolo pripravené len podľa priebežne dostupných operatívnych údajov a v budúcnosti preto nemožno vylúčiť dodatočné doplnenie/upresnenie prezentovaných skutočností.
 

Maximálna denná teplota vzduchu

Ako sme už avizovali, na automatickej meteorologickej stanici Mužla (okres Nové Zámky) namerali vo štvrtok 8. júla 2021 39,0 °C, čo bolo presne o 1 °C viac než tam teplota vzduchu dosiahla pred 2 týždňami v júnovej vlne horúčav (obr. 4). Pri tejto príležitosti treba pripomenúť ako od roku 2000, v porovnaní s 20. storočím, na Slovensku rýchlejšie pribúdajú situácie, pri ktorých bola zaregistrovaná hodnota teploty vzduchu 39 °C alebo vyššia. Stalo sa to u nás podľa dostupných zdrojov informácií v nasledovných rokoch: 1905, 1950, 1952, 1957, 2000, 2003, 2007, 2013, 2015 a 2021.

Aspoň 37 °C bolo 8. júla 2021 nameraných aj na meteorologických staniciach Slovenský Grob, Bratislava-letisko, Kráľová pri Senci, Topoľčany, Nitra-Janíkovce, Mochovce, Hurbanovo, Želiezovce a Dolné Plachtince. Pri maximálnej teplote neboli zaznamenané významnejšie (celoslovenské alebo na dlhšie merajúcich staniciach), aspoň mesačné rekordy, keďže ešte vyššie hodnoty boli dosahované napr. počas pamätnej júlovej vlny horúčav v roku 2007. Na našej klimatologicky najcennejšej stanici v Hurbanove bolo s hodnotou 38,5 °C zaevidované tretie najvyššie denné maximum teploty vzduchu v rámci mesiaca júl (7. – 8. v absolútnom poradí - celoročne) prinajmenšom od roku 1901.
 

Večerná, nočná a minimálna denná teplota vzduchu

Extrémne teplo nebolo iba cez deň, ale aj neskoro večer a v noci (obr. 1). 8. júla 2021 vo večernom klimatickom termíne meteorologických meraní (v letnom čase pred 22. hodinou) zaregistrovali v Topoľčanoch hodnotu teploty vzduchu 32,2 °C, čo je podľa našej klimatickej databázy najvyššia hodnota teploty vzduchu, ktorá u nás bola v tomto termíne meraní zaznamenaná (predtým 32 °C a viac, okrem tohto prípadu: 1. júla 2012 vo Veľkých Ripňanoch 32,0 °C, 2. júla 2012 v Topoľčanoch 32,1 °C a 8. augusta 2013 v Piešťanoch 32,0 °C).

Noc z 8. na 9. júla 2021 bola jednou z najteplejších nocí na našom území v histórii meteorologických meraní, pričom bola osobitne špecifická veľkým rozsahom územia s panujúcou vysokou teplotou vzduchu (obr. 1). V Kamanovej podľa minútových údajov z automatickej meteorologickej stanice neklesla teplota vzduchu medzi príslušným večerným a ranným klimatologickým termínom meraní pod 25,9 °C. Na hodnote aspoň 20 °C, charakterizujúcej tzv. tropickú noc, zotrvala teplota vzduchu počas uvedenej noci na výraznom množstve staníc naprieč celým Slovenskom, dokonca aj v takých lokalitách ako Kremnické Bane (cca 750 m n. m.) či Liptovský Mikuláš.

Lokálne rekordne vysoké boli aj denné (24-hodinové) minimá teploty vzduchu. Na letisku na Sliači bola zaznamenaná absolútne najvyššia hodnota minimálnej dennej teploty aspoň od roku 1951 (21,5 °C 9. júla 2021), obdobne to bolo v Dolných Plachtinciach aspoň od roku 1961 (23,1 °C 9. júla 2021; zároveň doposiaľ najvyššia hodnota uvedenej charakteristiky v tejto vlne horúčav). Na ďalších staniciach boli zaznamenané mesačné (júlové) rekordy najvyššieho denného minima, spomedzi tých s najdlhšími časovými radmi to boli Žilina (mesto), Žiar nad Hronom, Boľkovce (Lučenec), Tatranská Javorina, Telgárt či Červený Kláštor.
 

Priemerná denná teplota vzduchu

Obdobne ako v tohtoročnom júni bola zaregistrovaná štvrtá najvyššia hodnota priemernej dennej teploty vzduchu na Slovensku aj v mesiaci júl, keď 8. júla 2021 v Topoľčanoch dosiahla 31,7 °C. Vyššia v tomto centrálnom letnom mesiaci bola u nás iba 1.júla 2012 vo Veľkých Ripňanoch (32,4 °C), 2. júla 2012 v Topoľčanoch (32,0 °C) a 29. júla 2013 v Piešťanoch (31,8 °C). Extrémne vysoký denný priemer teploty vzduchu zaznamenali v Hurbanove, kde bol podľa tejto charakteristiky 8. júl 2021 s 31,6 °C druhým najteplejším spomedzi všetkých dní, pričom úplne najteplejším júlovým dňom, v celej dlhej doterajšej histórii tamojších meteorologických meraní (150 rokov).

Miestami však boli zaznamenané aj absolútne staničné rekordy najvyššieho denného priemeru teploty vzduchu. Zo staníc s relatívne dlhšou evidenciou údajov v Dolnom Hričove, Žikave, Prievidzi, Dudinciach, alebo Banskej Bystrici-Zelenej. Mesačný rekord najvyššej priemernej dennej teploty vzduchu v júli bol okrem už spomenutého Hurbanova zaznamenaný napr. aj v Jaslovských Bohuniciach.

▲ Obr. 1: Priebeh teploty vzduchu na vybraných meteorologických staniciach (automatické merania) na Slovensku 8. a 9. júla 2021.
 

▲ Obr. 2: Porovnanie výskytu dusna (kategorizované) na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku počas vrcholenia horúčav 21. – 25. júna 2021 (hore) a 5. – 9. júla 2021 (dole).
 

▲ Obr. 3: Priebeh teploty vzduchu (os y) a tlaku vodnej pary (farebná škála) na vybraných meteorologických staniciach (automatické merania) na Slovensku 8. a 9. júla 2021.
 

▲ Obr. 4: Porovnanie maximálnej hodinovej teploty vzduchu na vybraných meteorologických staniciach (automatické merania) na Slovensku počas vrcholenia horúčav 21. – 25. júna 2021 (hore) a 5. – 9. júla 2021 (dole).
 

Literatúra a zdroje:

▪ Klimatická databáza SHMÚ - KMIS.
▪ Kveták Š. (1986): Výsušné a dusné počasie v Hurbanove. Geografický Časopis 38(1):24–42.
Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Československa.