Aktuality SHMÚ

Oblak plynov zo sopky Cumbre Vieja na ostrove La Palma

20.10.2021 | OVZDUŠIE | OZNAM | VERONIKA MINÁRIKOVÁ
Oblak plynov zo sopky Cumbre Vieja na ostrove La Palma

Oblak plynov zo sopky Cumbre Vieja na ostrove La Palma nespôsobí zvýšené koncentrácie oxidu siričitého v prízemnej vrstve atmosféry nad územím Slovenska.

Na základe pozorovaní Atmosfere Monitoring Centre Copernicus predpokladáme, že by mal v priebehu dnešného dňa nad územím Slovenska prejsť oblak plynov zo sopky Cumbre Vieja na ostrove La Palma. Tento oblak sa nachádza v hornej vrstve troposféry, preto by nemal ovplyvniť koncentrácie SO2 v nižších vrstvách nad povrchom zeme. 

 

 

 

https://atmosphere.copernicus.eu/charts/cams/sulphur-dioxide-forecasts?facets=undefined&time=2021101900,9,2021101909&projection=classical_global&layer_name=composition_so2_totalcolumn

Situácia ohľadom koncentrácií SO2 je na celom Slovensku zatiaľ veľmi dobrá, zvýšené koncentrácie nepredpokladáme. Aktuálnu situáciu ohľadom kvality ovzdušia môžete sledovať na webe SHMU.

https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis

V období prechodu mraku nad našim územím sa nepredpovedá výrazne daždivé počasie, preto nepredpokladáme, že by tento mrak mohol ovplyvniť naše územie spadom kyslých zrážok.

V prípade zhoršenej situácie kvality ovzdušia SHMU vydáva výstrahy, občania by o tejto vzniknutej situácii boli informovaní prostredníctvom médií.